xin các bác chỉ dùm cách làm đèn phím 6700c với cảm ơn các bác nhiều