Em có cây SS E2120 mic nói không nghe ghi âm thì được nhưng gọi đi thì lại không nghe máy này không có sơ đồ nên khó làm quá xin các bác giúp đỡ thank