AE 4 rum ai có file con i9000 fw 2.1 hoặc 2.2.1 thì upp lên cho em xin với ạ fw của em là 2.3 mà máy đang bị mất imei và baseband thấy AE biểu phải đưa về fw gốc mới repai imei được