em nhận chạy tiếng việt s5570l,cho em hỏi s5570L có chạy được tiếng việt ko,sao em seach google ko thấy vã lại vào support z3x thì có một file s5570Lwmkpe_s5570Luubk7 cho em biết file đó có tiệng việt ko mà sao em ko thấy nó cho luôn file pit vậy,có anh nào làm qua tv s5570L xin giúp em với