Cho hỏi làm sao để nâng cấp lên account đăng tin mà tin hiển thị ở trang chủ vậy admin.
Nếu admin tuyển mod quản lý đăng tin, mình xin allpy.
Còn nếu có giá mềm mại mình mua 1 slot với ạ.
Cảm ơn admin duyệt bài!