nokia 230 rm 1172 rớt nướt bị mất nguồn mình vệ sinh và khò nóng CPU thì lên nguồn sử dụng bình thường, cắm sạt báo sạt nhưng không vào pin, anh em chỉ giúp rất cám ơn.