samsung sm-g360h/ds sạc báo nhiệt độ thấp đã thai đuôi sạc vẩn chưa được xin anh em chỉ giúp rất cám ơn.