con sony C1905 báo nhập mật khẩu để giải phóng bộ nhớ . đang ở chế độ lock k vào được menu . cài Sony PC Companio xog nó báo update mà k úp được . a e có tool flash cho mình xin vs . thank nhìu