ae giúp cái. sony e4 tắc nguồn thì máy báo sạc, nhưng ko vào pin, mở nguồn cắm sạc vào báo cái là mất, ko sạc dc, đã thay con 6 chân, đã thay đuôi sạc, câu đồng từ 6 chân wa trụ c, nhưng vẩn vậy. ae nào làm wa rồi giúp cái ae, thank