tình hình em nó vào cảm đen thui....thấy tụ bị rỉ đã vs sạch sẽ nhưng vẫn vậy....pro nào gặp qua giúp e nhé.... có sơ đồ hay schematic cho e xin.... e cảm ơn trước.