Được biết thông tin nên mình mò mẩm tìm kiếm khắp nơi cũng được biết tài khoản là admin trong diễn đàn này...
mình cần giúp đỡ về tài khoản minhvuongmobile1986, mình được thu lại 2 cây nhưng 1 cây có tài khoản này...mong nhận được sự giúp đỡ...thanks ạ