LG F500l treo o chế độ download mode .úp rom gốc báo lỗi. h không thể thoát download mode dc.)