Như tiêu đê e nhận máy roi nước bật wifi những Ko bắt dc dù rất gần. Ae co sơ đồ wi-fi cho e với. Thanks mn quan tâm an