nhận cây máy ta-1030 cài tv, mình đã tìm mà ko có file , ae có giải pháp xin giúp , tks all