ASUS_T00Q lnput cáp nguồn kim treo 1a, kết nối PC sáng đèn báo sạt không hiển thị màng hình, máy sử dụng bình thường sạt qua đêm thì bị như vậy, anh em chỉ giúp xin cám ơn.