như tiêu đề anh em có file con này cho mình xin với Z9 chạy bằng rsd ,trang support sài gòn nhà mình out mất rồi .tìm tùm lum củng ko tháy
thans all