LIÊN HỆ BỘ PHẬN BÁN HÀNG và DỊCH VỤ CỦA HOÀNG THÔNG MOBILE


Bảng báo giá sửa chữa iPhone - iPad tại HOÀNG THÔNG MOBILE Bảng báo giá sửa chữa iPhone - iPad tại HOÀNG THÔNG MOBILE


Heicard nanosim unlock for Iphone RSim unlock iphone 4s, 5, 5s, 5c
SLIM SIM LITE VER 5.0 - Tự động có sóng như máy quốc tế Dịch vụ Unlock Online

Download iDevices Firmware
Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung
Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE

+ Trả lời bài viết
Kết quả 1 tới 5 của 5
 1. #1
  Thành viên chính thức thanhnhangsm's Avatar
  Ngày tham gia
  Oct 2007
  Bài viết
  115
  Cám ơn !!!
  1
  Thanked 41 Times in 28 Posts

  Thumbs down AdvanceBox v5.01 List of supported phones and versions

  f supported phones and versions
  Always press update triggers..

  Supported in "NO TP UNLOCK"
  RM-1=6630, RM-36=6680, RM-57=6681,RM-58=6681,RM-84=N70,RM-99=N70,RM-180=N72,RM-42=N90

  Supported in "TP UNLOCK"

  [RM-274-0] //3109c
  V 07.00 19-08-08 RM-274 (c) Nokia.

  [RM-275-0] //3109cb
  V 07.00 19-08-08 RM-275 (c) Nokia.

  [RM-38-0]//3250
  V 03.18 02-03-06 RM-38 (c) Nokia.
  V 03.21 30-03-06 RM-38 (c) Nokia.
  V 03.23 24-05-06 RM-38 (c) Nokia.
  V 03.24 19-06-06 RM-38 (c) Nokia.
  V 04.14 10-10-06 RM-38 (c) Nokia.
  V 04.40 30-05-07 RM-38 (c) Nokia.
  V 04.60 14-09-07 RM-38 (c) Nokia.

  [RM-272-0] //3500c
  V 05.51 06-09-07 RM-272 (c) Nokia.
  V 06.01 16-01-08 RM-272 (c) Nokia.
  V 06.60 21-05-08 RM-272 (c) Nokia.
  V 07.00 19-08-08 RM-272 (c) Nokia.

  [RM-272-8] //3500c
  V 05.51 06-09-07 RM-272 (c) Nokia.
  V 06.01 16-01-08 RM-272 (c) Nokia.
  V 06.60 21-05-08 RM-72 (c) NAokia.
  V 07.00 19-08-08 RM-272 (c) Nokia.

  [RM-273-0] //3500cb
  V 05.51 06-09-07 RM-273 (c) Nokia.
  V 06.01 16-01-08 RM-272 (c) Nokia.
  V 06.60 21-05-08 RM-272 (c) Nokia.
  V 07.00 19-08-08 RM-272 (c) Nokia.

  [RM-273-8] //3500cb
  V 05.51 06-09-07 RM-273 (c) Nokia.
  V 06.01 16-01-08 RM-273 (c) Nokia.
  V 06.60 21-05-08 RM-273 (c) Nokia.

  [RM-174-0]//5200
  V 03.70 22-09-06 RM-174 (c) Nokia.
  V 03.92 13-10-06 RM-174 (c) Nokia.
  V 03.93 20-11-06 RM-174 (c) Nokia.
  V 04.71 28-02-07 RM-174 (c) Nokia.
  V 04.72 26-03-07 RM-174 (c) Nokia.
  V 05.00 27-04-07 RM-174 (c) Nokia.
  V 05.50 14-08-07 RM-174 (c) Nokia.
  V 05.51 05-09-07 RM-174 (c) Nokia.
  V 05.53 03-03-08 RM-174 (c) Nokia.
  V 06.03 25-03-08 RM-174 (c) Nokia.
  V 06.20 18-03-08 RM-174 (c) Nokia.
  V 07.00 19-08-08 RM-174 (c) Nokia.

  //[RM-174-8]//5200
  //V 06.03 25-03-08 RM-174 (c) Nokia.

  [RM-181-0]//5200b
  V 03.70 22-09-06 RM-181 (c) Nokia.
  V 03.92 13-10-06 RM-181 (c) Nokia.
  V 03.93 20-11-06 RM-181 (c) Nokia.
  V 04.71 28-02-07 RM-181 (c) Nokia.
  V 04.72 26-03-07 RM-181 (c) Nokia.
  V 05.00 27-04-07 RM-181 (c) Nokia.
  V 05.51 05-09-07 RM-181 (c) Nokia.
  V 05.53 03-03-08 RM-181 (c) Nokia.
  V 06.03 25-03-08 RM-181 (c) Nokia.
  V 06.20 18-03-08 RM-181 (c) Nokia.
  V 07.00 19-08-08 RM-181 (c) Nokia.

  //[RM-181-8]//5200
  //V 06.03 25-03-08 RM-174 (c) Nokia.

  [RM-146-0]//5300
  V 03.50 14-09-06 RM-146 (c) Nokia.
  V 03.51 20-09-06 RM-146 (c) Nokia.
  V 03.92 13-10-06 RM-146 (c) Nokia.
  V 03.93 20-11-06 RM-146 (c) Nokia.
  V 04.49 03-01-07 RM-146 (c) Nokia.
  V 04.51 11-01-07 RM-146 (c) Nokia.
  V 04.70 24-01-07 RM-146 (c) Nokia.
  V 04.71 28-02-07 RM-146 (c) Nokia.
  V 04.72 26-03-07 RM-146 (c) Nokia.
  V 05.00 27-04-07 RM-146 (c) Nokia.
  V 05.02 05-06-07 RM-146 (c) Nokia.
  V 05.50 14-08-07 RM-146 (c) Nokia.
  V 05.51 05-09-07 RM-146 (c) Nokia.
  V 07.00 19-08-08 RM-146 (c) Nokia.

  [RM-147-0]//5300
  V 03.50 14-09-06 RM-147 (c) Nokia.
  V 03.92 13-10-06 RM-147 (c) Nokia.
  V 04.51 11-01-07 RM-147 (c) Nokia.
  V 04.70 24-01-07 RM-147 (c) Nokia.
  V 04.72 26-03-07 RM-147 (c) Nokia.
  V 04.49 03-01-07 RM-147 (c) Nokia.
  V 05.00 27 04-07 RM-147 (c) Nokia.
  V 05.02 05-06-07 RM-147 (c) Nokia.
  V 07.00 19-08-08 RM-147 (c) Nokia.

  [RM-198-0]//6085
  V 03.70 03-11-06 RM-198 (c) Nokia.
  V 03.71 30-11-06 RM-198 (c) Nokia.
  V 04.11 11-01-07 RM-198 (c) Nokia.
  V 04.29 03-05-07 RM-198 (c) Nokia.
  V 05.02 08-05-07 RM-198 (c) Nokia.
  V 05.03 09-08-07 RM-198 (c) Nokia.
  V 04.26 16-03-07 RM-198 (c) Nokia.
  V 03.52 09-10-06 RM-198 (c) Nokia.
  V 04.22 01-03-07 RM-198 (c) Nokia.
  V 04.30 30-08-07 RM-198 (c) Nokia.
  V 06.00 28-11-07 RM-198 (c) Nokia.

  [RM-86-0]//5500
  V 03.14 04-07-06 RM-86 (c) Nokia.
  V 03.18 05-09-06 RM-86 (c) Nokia.
  V 03.55 23-11-06 RM-86 (c) Nokia.
  V 04.03 15-02-07 RM-86 (c) Nokia.
  V 04.40 23-05-07 RM-86 (c) Nokia.
  V 04.60 11-09-07 RM-86 (c) Nokia.

  [RM-198-8]//6085
  V 03.70 03-11-06 RM-198 (c) Nokia.
  V 03.71 30-11-06 RM-198 (c) Nokia.
  V 04.11 11-01-07 RM-198 (c) Nokia.
  V 04.29 03-05-07 RM-198 (c) Nokia.
  V 05.02 08-05-07 RM-198 (c) Nokia.
  V 05.03 09-08-07 RM-198 (c) Nokia.
  V 04.26 16-03-07 RM-198 (c) Nokia.
  V 03.52 09-10-06 RM-198 (c) Nokia.

  [RM-188-0]//6086
  V 03.51 15-02-07 RM-188 (c) Nokia.
  V 03.52 28-03-07 RM-188 (c) Nokia.
  V 05.03 03-08-07 RM-188 (c) Nokia.
  V 06.00 28-11-07 RM-188 (c) Nokia.
  V 13.51 18-04-07 RM-188 (c) Nokia.
  V 15.02 04-06-07 RM-188 (c) Nokia.
  V 15.04 30-08-07 RM-188 (c) Nokia.
  V 16.00 04-12-07 RM-188 (c) Nokia.

  [RM-260-0]/6086v
  V 03.51 15-02-07 RM-260 (c) Nokia.
  V 03.52 28-03-07 RM-260 (c) Nokia.
  V 05.03 03-08-07 RM-260 (c) Nokia.
  V 06.00 28-11-07 RM-260 (c) Nokia.
  V 13.51 18-04-07 RM-260 (c) Nokia.
  V 15.02 04-06-07 RM-260 (c) Nokia.
  V 15.04 30-08-07 RM-260 (c) Nokia.
  V 16.00 04-12-07 RM-260 (c) Nokia.

  [RM-178-0]//6125
  V 03.51 03-04-06 RM-178 (c) Nokia.
  V 03.71 31-05-06 RM-178 (c) Nokia.
  V 03.72 10-08-06 RM-178 (c) Nokia.
  V 04.20 13-11-06 RM-178 (c) Nokia.
  V 05.43 24-05-07 RM-178 (c) Nokia.

  [RM-126-0]//6126/6133
  V 04.24 04-07-06 RM-126 (c) Nokia.
  V 04.25 14-07-06 RM-126 (c) Nokia.
  V 04.28 29-01-07 RM-126 (c) Nokia.
  V 05.23 25-08-06 RM-126 (c) Nokia.
  V 05.60 17-11-06 RM-126 (c) Nokia.
  //V 05.61 14-12-06 RM-126 (c) Nokia.
  V 05.61 14-12-06 RM-126 (c) Nokia.


  [RM-126-8]//6126/6133
  V 04.24 04-07-06 RM-126 (c) Nokia.
  V 04.25 14-07-06 RM-126 (c) Nokia.
  V 04.28 29-01-07 RM-126 (c) Nokia.
  V 05.23 25-08-06 RM-126 (c) Nokia.
  V 05.60 17-11-06 RM-126 (c) Nokia.
  V 05.61 14-12-06 RM-126 (c) Nokia.

  [RM-115-0]//6131
  V 03.50 31-03-06 RM-115 (c) Nokia.
  V 03.70 12-05-06 RM-115 (c) Nokia.
  V 03.72 29-06-06 RM-115 (c) Nokia.
  V 05.50 20-09-06 RM-115 (c) Nokia.
  V 06.10 16-02-07 RM-115 (c) Nokia.
  V 06.11 09-10-07 RM-115 (c) Nokia.
  V 06.60 30-07-07 RM-115 (c) Nokia.

  [RM-115-8]//6131
  V 03.50 31-03-06 RM-115 (c) Nokia.
  V 03.73 09-08-06 RM-115 (c) Nokia.
  V 06.10 16-02-07 RM-115 (c) Nokia.
  V 06.11 09-10-07 RM-115 (c) Nokia.
  V 06.60 30-07-07 RM-115 (c) Nokia.

  [RM-199-0]//6136
  V 03.71.2 12-09-06 RM-199 (c) Nokia.
  V 04.01 20-11-06 RM-199 (c) Nokia.
  V 05.21 25-01-07 RM-199 (c) Nokia.
  V 15.21 25-01-07 RM-199 (c) Nokia.
  V 05.22 16-02-07 RM-199 (c) Nokia.

  [RM-200-0]//6151
  V 04.11 03-07-07 RM-200 (c) Nokia
  V 04.10 21-12-06 RM-200 (c) Nokia
  V 03.52 06-07-06 RM-200 (c) Nokia
  V 03.56 11-08-06 RM-200 (c) Nokia
  V 03.91 25-09-06 RM-200 (c) Nokia

  [RM-145-0]//6233
  V 03.70 15-05-06 RM-145 (c) Nokia
  V 04.52 06-07-06 RM-145 (c) Nokia
  V 04.54 01-08-06 RM-145 (c) Nokia
  //V 04.91 25-09-06 RM-145 (c) Nokia
  V 04.91 25-09-06 RM-145 (c) Nokia
  //V 05.10 21-12-06 RM-145 (c) Nokia
  V 05.10 21-12-06 RM-145 (c) Nokia
  V 05.43 30-03-07 RM-145 (c) Nokia
  V 05.60 14-09-07 RM-145 (c) Nokia

  [RM-145-8] //6233
  V 05.43 30-03-07 RM-145 (c) Nokia

  [RM-123-0]//6234
  V 03.70 15-05-06 RM-123 (c) Nokia
  V 04.52 06-07-06 RM-123 (c) Nokia
  V 04.54 01-08-06 RM-123 (c) Nokia
  V 04.91 25-09-06 RM-123 (c) Nokia
  //V 05.10 21-12-06 RM-123 (c) Nokia
  V 05.10 21-12-06 RM-123 (c) Nokia
  V 05.43 30-03-07 RM-123 (c) Nokia
  V 05.60 14-09-07 RM-123 (c) Nokia

  [RM-56-0]//6270
  V 03.51 10-11-05 RM-56 (c) Nokia.
  V 03.53 15-11-05 RM-56 (c) Nokia.
  V 03.65 19-12-05 RM-56 (c) Nokia.
  V 03.66 11-01-06 RM-56 (c) Nokia.
  V 03.69 08-03-06 RM-56 (c) Nokia.
  V 03.81 14-06-06 RM-56 (c) Nokia.
  V 03.85 08-11-06 RM-56 (c) Nokia.
  V 03.90 09-02-07 RM-56 (c) Nokia.

  [RM-78-0]//6280
  V 03.36 05-12-05 RM-78 (c) Nokia
  V 03.40 20-12-05 RM-78 (c) Nokia
  V 03.41 14-01-06 RM-78 (c) Nokia
  V 03.60 10-02-06 RM-78 (c) Nokia
  V 03.65 22-03-06 RM-78 (c) Nokia
  V 03.70 28-03-06 RM-78 (c) Nokia
  V 03.81 09-05-06 RM-78 (c) Nokia
  V 03.82 29-06-06 RM-78 (c) Nokia
  V 05.53 23-06-06 RM-78 (c) Nokia
  V 05.92 07-09-06 RM-78 (c) Nokia
  V 05.94 14-11-06 RM-78 (c) Nokia
  V 05.96 29-11-06 RM-78 (c) Nokia
  V 06.10 21-12-06 RM-78 (c) Nokia
  //V 06.43 30-03-07 RM-78 (c) Nokia
  V 06.43 30-03-07 RM-78 (c) Nokia

  [RM-78-8]//6280
  V 06.43 30-03-07 RM-78 (c) Nokia
  V 03.70 28-03-06 RM-78 (c) Nokia

  [RM-217-0]//6300
  V 04.20 05-12-06 RM-217 (c) Nokia.
  V 04.70 24-01-07 RM-217 (c) Nokia.
  V 04.71 28-02-07 RM-217 (c) Nokia.
  V 04.72 26-03-07 RM-217 (c) Nokia.
  V 05.00 27-04-07 RM-217 (c) Nokia.
  V 05.50 14-08-07 RM-217 (c) Nokia.
  V 05.52 09-11-07 RM-217 (c) Nokia.
  //V 06.01 16-01-08 RM-217 (c) Nokia.
  V 06.01 16-01-08 RM-217 (c) Nokia.
  V 06.60 21-05-08 RM-217 (c) Nokia.
  V 07.00 19-08-08 RM-217 (c) Nokia.

  [RM-222-0]//6300b
  V 04.20 05-12-06 RM-222 (c) Nokia.
  V 04.70 24-01-07 RM-222 (c) Nokia.
  V 04.71 28-02-07 RM-222 (c) Nokia.
  V 04.72 26-03-07 RM-222 (c) Nokia.
  V 05.00 27-04-07 RM-222 (c) Nokia.
  V 05.50 14-08-07 RM-222 (c) Nokia.
  V 05.52 09-11-07 RM-222 (c) Nokia.
  //V 06.01 16-01-08 RM-222 (c) Nokia.
  V 06.01 16-01-08 RM-222 (c) Nokia.
  V 06.60 21-05-08 RM-222 (c) Nokia.
  V 07.00 19-08-08 RM-222 (c) Nokia.

  [RM-70-0]//7370
  V 03.51 29-11-05 RM-70 (c) Nokia.
  V 03.52 16-12-05 RM-70 (c) Nokia.
  V 03.56 19-01-06 RM-70 (c) Nokia.
  V 04.05 16-03-06 RM-70 (c) Nokia.
  V 04.13 16-05-06 RM-70 (c) Nokia.
  V 04.51 06-10-06 RM-70 (c) Nokia.

  [RM-209-0]//7373
  V 03.93 20-11-06 RM-209 (c) Nokia.
  V 04.70 24-01-07 RM-209 (c) Nokia.
  V 04.71 28-02-07 RM-209 (c) Nokia.
  V 05.50 14-08-07 RM-209 (c) Nokia.

  [RM-209-8]//7373
  V 05.00 27-04-07 RM-209 (c) Nokia.

  [RM-140-8]//7390
  V 03.84 23-10-06 RM-140 (c) Nokia
  V 04.51 29-11-06 RM-140 (c) Nokia

  [RM-171-0]//E50-2
  V 4.41.41 28-06-07 RM-171 (c) Nokia.
  V 4.40.32 17-04-07 RM-171 (c) Nokia.
  V 4.40.31 18-01-07 RM-171 (c) Nokia.
  V 2.26.01 04-07-06 RM-171 (c) Nokia.
  V 3.29.00 17-08-06 RM-171 (c) Nokia.
  V 3.37.23 11-10-06 RM-171 (c) Nokia.

  [RM-170-0]//E50-1
  V 4.41.41 28-06-07 RM-170 (c) Nokia.
  V 4.40.32 17-04-07 RM-170 (c) Nokia.
  V 4.40.31 18-01-07 RM-170 (c) Nokia.
  V 2.26.01 04-07-06 RM-170 (c) Nokia.
  V 3.29.00 17-08-06 RM-170 (c) Nokia.
  V 3.37.23 11-10-06 RM-170 (c) Nokia.

  [RM-172-0]//E50-1
  V 4.41.41 28-06-07 RM-172 (c) Nokia.
  V 4.40.32 17-04-07 RM-172 (c) Nokia.
  V 4.40.31 18-01-07 RM-172 (c) Nokia.
  V 2.26.01 04-07-06 RM-172 (c) Nokia.
  V 3.29.00 17-08-06 RM-172 (c) Nokia.
  V 3.37.23 11-10-06 RM-172 (c) Nokia.

  [RM-49-0]//E60
  V 3.0533.6 31-10-06 RM-49 (c) Nokia.
  V 1.0533.47.12 28-03-06 RM-49 (c) Nokia.

  [RM-89-8]//E61
  V 1.0533.47.14 18-04-06 RM-89 (c) Nokia.
  V 2.0533.47.5 26-06-06 RM-89 (c) Nokia.
  V 3.0533.63 1-10-06 RM-89 (c) Nokia.

  [RM-227-8]//E61i
  V 1.0615.31 12-02-07 RM-227 (c) Nokia.
  V 1.0615.31 02-04-07 RM-227 (c) Nokia.
  V 1.0615.31 15-05-07 RM-227 (c) Nokia.
  V 2.0615.11 13-09-07 RM-227 (c) Nokia.
  V 3.0615.3 31-01-08 RM-227 (c) Nokia.

  [RM-88-0]//e62
  Vp 2.0618.06.17 10-08-06 RM-88 (c) Nokia.
  //V 3.06.33.09.11 23-04-07 RM-88 (c) Nokia.
  V 3.06.33.09.11 23-04-07 RM-88 (c) Nokia.
  V 3.06.33.09.13 17-08-07 RM-88 (c) Nokia.

  [RM-88-8]//e62
  Vp 2.0618.06.17 10-08-06 RM-88 (c) Nokia.
  V 3.06.33.09.11 23-04-07 RM-88 (c) Nokia.
  V 3.06.33.09.13 17-08-07 RM-88 (c) Nokia.

  [RM-208-8]//E65
  V 1.0615.25 10-01-07 RM-208 (c) Nokia.
  V 1.0615.25.1 31-05-07 RM-208 (c) Nokia.
  V 2.0615.30 13-09-07 RM-208 (c) Nokia.
  V 2.0615.10 22-08-07 RM-208 (c) Nokia.
  V 3.0615.3 31-01-08 RM-208 (c) Nokia.

  [RM-208-0]//E65
  V 1.0615.25 10-01-07 RM-208 (c) Nokia.
  V 1.0615.25.1 31-05-07 RM-208 (c) Nokia.
  V 2.0615.10 22-08-07 RM-208 (c) Nokia.
  V 2.0615.30 13-09-07 RM-208 (c) Nokia.

  [RM-10-0]//E70
  V 1.0533.47.15 24-04-06 RM-10 (c) Nokia.

  [RM-67-0]//N71
  V 05wk33v23.5 04-04-06 RM-67 (c) Nokia.
  V 05wk33v28.2 08-06-06 RM-67 (c) Nokia.
  V 05wk33v28.4 28-06-06 RM-67 (c) Nokia.
  V 05wk33v38 11-10-06 RM-67 (c) Nokia.
  V 05wk33v39 23-11-06 RM-67 (c) Nokia.

  [RM-112-0]//N71
  V 05wk33v23.5 04-04-06 RM-112 (c) Nokia.
  V 05wk33v28.2 08-06-06 RM-112 (c) Nokia.
  V 05wk33v28.4 28-06-06 RM-67 (c) Nokia.
  V 05wk33v38 11-10-06 RM-112 (c) Nokia.
  V 05wk33v39 23-11-06 RM-112 (c) Nokia.  [RM-132-8]//N73
  V 05wk47v28.1 22-06-06 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v28.3 26-07-06 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v28.3 04-08-06 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v31.1 25-08-06 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v32.1 01-09-06 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v34.1 05-10-06 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v38 20-11-06 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v38.1 19-01-07 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v38.2 27-03-07 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v46.3 04-06-07 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v48 26-06-07 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v48.3 02-07-07 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v50.3 16-08-07 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v51.3 24-08-07 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v51.4 29-08-07 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v51.5 29-08-07 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v51.7 07-09-07 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v50.5 16-10-07 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v53 26-10-07 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v53.1 29-10-07 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v50.6 20-11-07 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v57.1 20-02-08 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v58 28-02-08 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v60 19-03-08 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v60.1 20-03-08 RM-132 (c) Nokia.
  V 05wk47v60.2 20-03-08 RM-132 (c) Nokia.

  [RM-133-8]//N73
  V 05wk47v28.1 22-06-06 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v28.3 26-07-06 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v28.3 04-08-06 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v31.1 25-08-06 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v32.1 01-09-06 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v34.1 05-10-06 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v38 20-11-06 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v38.1 19-01-07 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v38.2 27-03-07 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v46.3 04-06-07 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v48 26-06-07 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v48.3 02-07-07 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v50.3 16-08-07 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v51.3 24-08-07 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v51.4 29-08-07 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v51.5 29-08-07 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v51.7 07-09-07 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v50.5 16-10-07 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v53 26-10-07 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v53.1 29-10-07 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v50.6 20-11-07 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v57.1 20-02-08 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v58 28-02-08 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v60 19-03-08 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v60.1 20-03-08 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v60.2 20-03-08 RM-133 (c) Nokia.

  [RM-133-0]//N73
  V 05wk47v61.1 09-07-08 RM-133 (c) Nokia.
  V 05wk47v61 09-07-08 RM-133 (c) Nokia.

  [RM-128-8]//N75
  V 06wk15v30 14-12-06 RM-128 (c) Nokia.
  V 06wk15v37 08-03-07 RM-128 (c) Nokia.
  V 06wk15v45.1 17-10-07 RM-128 (c) Nokia.

  [RM-128-0]//N75
  V 06wk15v45.1 17-10-07 RM-128 (c) Nokia.

  [RM-92-8]//N80
  V 05wk33v24.1 04-04-06 RM-92 (c) Nokia.
  V 05wk33v29 28-04-06 RM-92 (c) Nokia.
  V 05wk33v33.1 22-06-06 RM-92 (c) Nokia.
  V 05wk33v35.2 12-10-06 RM-92 (c) Nokia.
  V 05wk33v42 07-05-07 RM-92 (c) Nokia.
  V 05wk33v29.2 17-05-06 RM-92 (c) Nokia.
  V 05wk33v24.3 11-04-06 RM-92 (c) Nokia.

  [RM-70-0]//7370
  V 03.51 29-11-05 RM-70 (c) Nokia.
  V 03.52 16-12-05 RM-70 (c) Nokia.
  V 03.56 19-01-06 RM-70 (c) Nokia.
  V 04.05 16-03-06 RM-70 (c) Nokia.
  V 04.13 16-05-06 RM-70 (c) Nokia.
  V 04.51 06-10-06 RM-70 (c) Nokia.

  [RM-209-0]//7373
  V 03.93 20-11-06 RM-209 (c) Nokia.
  V 04.71 28-02-07 RM-209 (c) Nokia.
  V 05.00 27-04-07 RM-209 (c) Nokia.
  V 05.50 14-08-07 RM-209 (c) Nokia.

  [RM-164-0]//8600
  V 03.52 24-05-07 RM-164 (c) Nokia.
  V 03.52.01 18-06-07 RM-164 (c) Nokia.
  V 03.70 17-07-07 RM-164 (c) Nokia.
  V 04.00 06-09-07 RM-164 (c) Nokia.
  V 04.02 06-11-07 RM-164 (c) Nokia.

  [RM-91-8]//N80
  V 05wk33v24.1 04-04-06 RM-91 (c) Nokia.
  V 05wk33v29 28-04-06 RM-91 (c) Nokia.
  V 05wk33v33.1 22-06-06 RM-91 (c) Nokia.
  V 05wk33v35.2 12-10-06 RM-91 (c) Nokia.
  V 05wk33v42 07-05-07 RM-91 (c) Nokia.
  V 05wk33v29.2 17-05-06 RM-91 (c) Nokia.
  V 05wk33v24.3 11-04-06 RM-92 (c) Nokia.

  [RM-43-0]//N91 & N91-8GB
  V w33_06w12v1 21-03-06 RM-43 (c) Nokia.
  V w33_06w16v2 20-04-06 RM-43 (c) Nokia.
  V w33_06w16v3 09-05-06 RM-43 (c) Nokia.
  V w33_06w24v2 24-07-06 RM-43 (c) Nokia.
  V w33_06w24v4 13-09-06 RM-43 (c) Nokia.
  V w33_06w38v1 18-09-06 RM-43 (c) Nokia.
  V w33_06w47v1 23-11-06 RM-43 (c) Nokia.
  V w33_07w11v1 14-03-07 RM-43 (c) Nokia.

  [RM-158-0] N91-5 & N91-5-8GB
  V w33_06w16v2 21-04-06 RM-158 (c) Nokia.
  V w33_06w24v2 24-07-06 RM-158 (c) Nokia.
  V w33_06w24v4 13-09-06 RM-158 (c) Nokia.
  V w33_06w38v1 15-09-06 RM-158 (c) Nokia.
  V w33_06w47v1 23-11-06 RM-158 (c) Nokia.
  V w33_07w11v1 14-03-07 RM-158 (c) Nokia.

  [RM-100-8]//N92
  V 05wk47v41.1 01-03-07 RM-100 (c) Nokia.
  V 05wk47v54 05-11-07 RM-100 (c) Nokia.

  [RM-55-8]//N93
  V 05wk47v28.2 03-07-06 RM-55 (c) Nokia.
  V 05wk47v28.2 03-07-06 RM-55 (c) Nokia.
  V 05wk47v35.1 13-10-06 RM-55 (c) Nokia.

  [RM-156-8]//N93i
  V 06wk15v29 07-12-06 RM-156 (c) Nokia.
  V 06wk15v29 07-12-06 RM-156 (c) Nokia.
  V 06wk15v42.1 10-05-07 RM-156 (c) Nokia.
  V 06wk15v42.2 06-08-07 RM-156 (c) Nokia.

  [RM-159-0]//N95
  V 06wk41v18.4 13-03-07 RM-159 (c) Nokia
  V 06wk41v23.4 17-04-07 RM-159 (c) Nokia
  V 06wk41v31 05-06-07 RM-159 (c) Nokia
  V 06wk41v43.1 15-10-07 RM-159 (c) Nokia
  V 06wk41v43.3 04-01-08 RM-159 (c) Nokia
  V 06wk41v43.4 08-02-08 RM-159 (c) Nokia
  V 06wk41v50.2 28-01-08 RM-159 (c) Nokia
  V 06wk41v59.1 02-06-08 RM-159 (c) Nokia

  [RM-160-0]//N95
  V 06wk41v38 13-08-07 RM-160 (c) Nokia
  V 06wk41v42 21-09-07 RM-160 (c) Nokia

  [RM-194-8]//N77
  V 06wk15v41 10-04-07 RM-194 (c) Nokia.
  V 06wk15v47 03-10-07 RM-194 (c) Nokia.
  V 06wk15v48.1 03-04-08 RM-194 (c) Nokia.
  V 06wk15v48.2 11-04-08 RM-194 (c) Nokia.
  V 06wk15v48.3 16-05-08 RM-194 (c) Nokia.
  No. of phone supported : 68
  No. of Versions : 411
  NHAN GSM

 2. #2
  Thành viên chính thức GSM Hai Phong's Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2005
  Tuổi
  39
  Bài viết
  199
  Cám ơn !!!
  61
  Thanked 12 Times in 9 Posts

  Mặc định

  Vẫn chưa thêm được mấy con máy hot hot
  Nơi kiếm cơm : 228 Nguyễn Đức Cảnh - Hải Phòng
  ĐT : Mobile : 0975.222 888 . Hotline : 0979.13 49 53

 3. #3
  Super Moderator tuanhoang's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2007
  Tuổi
  52
  Bài viết
  622
  Cám ơn !!!
  434
  Thanked 518 Times in 230 Posts

  Mặc định

  Trích Được post bởi GSM Hai Phong Xem bài viết
  Vẫn chưa thêm được mấy con máy hot hot
  He he đang có 5610/6500 chờ đây
  TRUNG TÂM SỬA CHỮA DTDD TUẤN HOÀNG - GIA TÂN 1-THỐNG-NHẤT-ĐỒNG NAI-QL-20
  Chuyên SW & HW all Mobile -LH_ ĐT:0613778888-3867722-0902442220-0966907790
  Bank-plus Cua VT:9990110214707_Vũ Tiến Hoàng : NH Agribank số TK:5915205023902

 4. #4
  Thành viên chính thức thanhnhangsm's Avatar
  Ngày tham gia
  Oct 2007
  Bài viết
  115
  Cám ơn !!!
  1
  Thanked 41 Times in 28 Posts

  Thumbs down Unlock 6058 ok

  Please wait.. repowering phone..
  ================== READING PHONE INFORMATION ========================
  MCU Sw : V 06.00 28-11-07 RM-198 (c) Nokia.
  IMEI : 353228012905774
  SP Version: SIMLOCK SERVER VERSION 63
  CONFIG KEY: 0000000000000000
  PROVIDER KEY: 5050100058056920
  Provider : Telstra Mobile Comms;Australia
  Counters : 0/3 , 0/10
  SP Lock Status : Locked

  ================== AUTO Backup PM-308 ========================
  D:\AdvanceBox\AdvanceBox_5.01\BB5\backup\353228012 905774_124029.pm
  ================== 1st Boot ========================
  Flasher Box changed to FLASH MODE
  Booting...
  RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
  EM ID 1 : 00000232
  EM ID 2 : 00000353
  RAPx PubID : 2D400101077B5F56B616B199985CB04977F24D40
  RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  RAPx ROM ID: 191EC665DFAAF68F
  Boot OK
  Auto Selected rap3gv3
  ================== 2nd Boot ========================
  Write PATCH 1 ..
  Phone Reply : D372
  - Phone-ACK 0x0000000000F172
  Write PATCH 2 ..
  - Phone-ACK 0xB372
  Write PATCH 3 ..
  - Phone-ACK 0xD372
  Phone Reply : HELLO
  >> : ok Ór
  Authenticating Box...
  Write PATCH 4 ..
  - Phone-ACK 0xB372
  Phone Reply : HELLO Ór
  Reply : 9372
  Reply : HELLO Ór
  Test Custom Code.
  >> : Test call...
  >> : cpsr - 0x0000001F
  >> : p15_1 - 0x0005307F
  >> : p15_2 - 0x0005117F
  >> : p15_3 - 0x0005317F
  >> : esn_init ret - 0x00000001, <tmp_buff2> - 0x00000027
  >> : esn_read ret - 0x00000001, <tmp_buff2> - 0x00000001
  >> : Normal BB5 found - 0x0002B7E0
  >> : LR - FFFF3688, param - 0x03, size - 0x00
  >> : UpdSLock - 0x00000001
  >> : ret - 0x01, <tmp_buff2> - 0x23
  >> : PM_308 CRC - 0x000C40B1
  Custom Code Test Done ..
  Reading unlock from buffer...
  Unlock Data saved to : D:\AdvanceBox\AdvanceBox_5.01\bb5\Unlock Data\353228012905774_ 124117_unlocked.pm
  MCU Sw : V 06.00 28-11-07 RM-198 (c) Nokia.
  IMEI : 353228012905774
  Sending unlock data to phone...
  Unlock data sent.
  Rebooting Mobile
  Rebooting Done!......
  MCU Sw : V 06.00 28-11-07 RM-198 (c) Nokia.
  IMEI : 353228012905774
  SP Version: SIMLOCK SERVER VERSION 63
  CONFIG KEY: 0000000000000000
  PROVIDER KEY: 2440700000000000
  Provider : AT&T;U.S.A. (3650)
  Counters : 0/3 , 0/10
  SP Lock Status : Not Locked
  Phone Not Locked

  NHAN GSM

 5. #5
  Thành viên mới vulua's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2006
  Bài viết
  26
  Cám ơn !!!
  2
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Mặc định

  6058 ???
  máy mới hả bạn?

+ Trả lời bài viết

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 1 khách

   

Similar Threads

 1. List of Supported Cell Phones
  By HoangThong_hotrokythuat5 in forum SigmaKey
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-02-2012, 08:58
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-03-2010, 11:18
 3. AdvanceBox v 2.23 List of supported phones and versions
  By thanhnhangsm in forum AdvanceBB5 Box
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-11-2008, 11:42
 4. List of Supported phones by Infinity-Box
  By nguyenhai2310 in forum Infinity Box
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-12-2007, 08:56
 5. List of Supported phones by Infinity-Box
  By saigonmobile in forum Infinity Box
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-09-2006, 22:25

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
Lên đầu trang
thiet bi sua chua slim sim, heicard, sim ghep Firmware android giải pháp nhà thông minh