anh em cho em hỏi bây giờ em muốn mua thêm thiết bị chạy sam sung em xem thì có asansam dongle thế nó cũng có nhiều chức năng hay như root và mởi khóa goole mail không cần flash, và cả unbrick. em thấy nó support cho android cũng khá nhiều vậy theo các anh lên mua asansam hay lên mua box nào.