em mới mua best tool của Hoàng Thông chạy nokia mà về cài ra chạy nó toàn lỗi như trong video ,

cả 2 máy tính đều bị như nhau , em cài lại win rồi mà vẫn vậy

nhờ các bác chỉ giúp em vơi

https://www.youtube.com/watch?v=U1chjzn1xcI