LIÊN HỆ BỘ PHẬN BÁN HÀNG và DỊCH VỤ CỦA HOÀNG THÔNG MOBILE


Bảng báo giá sửa chữa iPhone - iPad tại HOÀNG THÔNG MOBILE Bảng báo giá sửa chữa iPhone - iPad tại HOÀNG THÔNG MOBILE


Heicard nanosim unlock for Iphone RSim unlock iphone 4s, 5, 5s, 5c
SLIM SIM LITE VER 5.0 - Tự động có sóng như máy quốc tế Dịch vụ Unlock Online

Download iDevices Firmware
Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung
Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE

 
+ Trả lời bài viết
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 23
 1. #1
  Thành viên tích cực sonfa139's Avatar
  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  339
  Cám ơn !!!
  212
  Thanked 3 Times in 3 Posts

  Mặc định 3110c bi contac sevice cần giúp

  Mình đả repair sd,super sd,sx4 mà vẩn chưa được,ae xem giùm qua trình làm có gì thiéu sót không?xin chỉ giáo
  MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C0855593
  Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 000163A1
  Connection status: UHCI:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
  Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
  Module ver: 1.0.0.19815(08-01-2012), Library ver: 1.0.0.13716(10-01-2012)

  Phone type: RM-237 (Nokia 3110c)
  SW version: V 07.30 07-05-09 RM-237 (c) Nokia.

  Using cached productData.
  PUBLIC ID: 24600206050A7E56E8B973DD927526D7A7003441
  PRIVATE ID: F48BACA687FF00FA2339DDEB73B8991F2E733160
  Updating SUPERDONGLE_KEY ...OK
  Authenticating to SUPERDONGLE ...
  SUPERDONGLE authorized !
  Writing RFBB data: modules\{3EBAF427-9F55-419F-8A75-385DFC651169}\def\rfbb\3110c_RM-237.txt ...
  Writing RF settings to phone ...OK, finished. 12 Records found.
  Writing BB settings to phone ...OK, finished. 9 Records found.
  Done.
  MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C0855593
  Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 000163A1
  Connection status: UHCI:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
  Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
  Module ver: 1.0.0.19815(08-01-2012), Library ver: 1.0.0.13716(10-01-2012)

  Phone type: RM-237 (Nokia 3110c)
  SW version: V 07.30 07-05-09 RM-237 (c) Nokia.

  Using cached productData.
  PUBLIC ID: 24600206050A7E56E8B973DD927526D7A7003441
  PRIVATE ID: F48BACA687FF00FA2339DDEB73B8991F2E733160
  SUPERDONGLE authorized !
  Phone authenticated to SUPERDONGLE already.
  Scanning local SX4 Card ...
  No SX4 Card found.
  SERVER->MXKEY - BLADE X at host2, agent version 1.2 revision 0.3

  Authenticating using [MX] security server ...
  Connecting to server[main.mxkey.biz] ...Connection timed out
  Connecting to server[main.mxkey.biz] ...Wrong response to SD verify request
  Retrying ...
  SERVER->MXKEY - BLADE X at host2, agent version 1.2 revision 0.3

  Authenticating using security server ...
  Connecting to server[main.mxkey.biz] ...MXKEY SX4CARD - ID, hello 171.226.4.178
  Bad phones ack, probably SUPERDONGLE_KEY corrupted !
  Wrong response to SD verify request
  Retrying ...
  SERVER->MXKEY - BLADE X at host2, agent version 1.2 revision 0.3

  Authenticating using [MX] security server ...
  Connecting to server[main.mxkey.biz] ...MXKEY SX4CARD - ID, hello 171.226.4.178
  SUPERDONGLE authorized !
  Writing RFBB data: modules\{3EBAF427-9F55-419F-8A75-385DFC651169}\def\rfbb\3110c_RM-237.txt ...
  Writing RF settings to phone ...OK, finished. 12 Records found.
  Writing BB settings to phone ...OK, finished. 9 Records found.
  Done.
  Writing PM from Node ...
  Section: 1
  Warning: failed to write 1 - 0 (114 bytes)
  Warning: failed to write 1 - 2 (98 bytes)
  Warning: failed to write 1 - 4 (110 bytes)
  Warning: failed to write 1 - 6 (98 bytes)
  Warning: failed to write 1 - 8 (110 bytes)
  Warning: failed to write 1 - 13 (98 bytes)
  Warning: failed to write 1 - 16 (86 bytes)
  Warning: failed to write 1 - 18 (86 bytes)
  Warning: failed to write 1 - 20 (86 bytes)
  Warning: failed to write 1 - 25 (4 bytes)
  Warning: failed to write 1 - 29 (6 bytes)
  Warning: failed to write 1 - 34 (80 bytes)
  Section: 2
  - Key: 0, size 432 bytes written.
  Section: 4
  - Key: 0, size 1 byte written.
  - Key: 1, size 64 bytes written.
  - Key: 3, size 10 bytes written.
  - Key: 4, size 8 bytes written.
  - Key: 5, size 8 bytes written.
  - Key: 6, size 8 bytes written.
  - Key: 9, size 5 bytes written.
  - Key: 18, size 80 bytes written.
  - Key: 19, size 4 bytes written.
  Section: 8
  - Key: 0, size 12 bytes written.
  - Key: 1, size 12 bytes written.
  - Key: 2, size 128 bytes written.
  - Key: 3, size 128 bytes written.
  - Key: 6, size 4 bytes written.
  - Key: 7, size 8 bytes written.
  Section: 11
  - Key: 0, size 4 bytes written.
  - Key: 1, size 4 bytes written.
  - Key: 2, size 4 bytes written.
  - Key: 3, size 4 bytes written.
  - Key: 4, size 1 byte written.
  - Key: 5, size 6 bytes written.
  - Key: 6, size 2 bytes written.
  - Key: 7, size 1 byte written.
  - Key: 8, size 1 byte written.
  - Key: 9, size 1 byte written.
  - Key: 10, size 1 byte written.
  - Key: 11, size 1 byte written.
  - Key: 12, size 1 byte written.
  - Key: 13, size 1 byte written.
  - Key: 14, size 2 bytes written.
  - Key: 15, size 2 bytes written.
  - Key: 16, size 2 bytes written.
  - Key: 17, size 2 bytes written.
  - Key: 18, size 16 bytes written.
  - Key: 19, size 32 bytes written.
  - Key: 20, size 32 bytes written.
  - Key: 21, size 2 bytes written.
  - Key: 22, size 2 bytes written.
  - Key: 23, size 2 bytes written.
  - Key: 24, size 2 bytes written.
  - Key: 25, size 2 bytes written.
  - Key: 26, size 2 bytes written.
  - Key: 27, size 2 bytes written.
  - Key: 28, size 2 bytes written.
  - Key: 29, size 2 bytes written.
  - Key: 30, size 2 bytes written.
  - Key: 31, size 2 bytes written.
  - Key: 32, size 2 bytes written.
  - Key: 33, size 2 bytes written.
  - Key: 34, size 2 bytes written.
  - Key: 35, size 2 bytes written.
  - Key: 36, size 2 bytes written.
  - Key: 37, size 2 bytes written.
  - Key: 38, size 2 bytes written.
  - Key: 39, size 2 bytes written.
  - Key: 40, size 2 bytes written.
  - Key: 41, size 2 bytes written.
  - Key: 42, size 2 bytes written.
  - Key: 43, size 2 bytes written.
  - Key: 44, size 2 bytes written.
  - Key: 45, size 2 bytes written.
  - Key: 46, size 2 bytes written.
  - Key: 47, size 2 bytes written.
  - Key: 48, size 2 bytes written.
  - Key: 49, size 2 bytes written.
  - Key: 50, size 2 bytes written.
  - Key: 51, size 2 bytes written.
  - Key: 52, size 2 bytes written.
  - Key: 53, size 2 bytes written.
  - Key: 54, size 2 bytes written.
  - Key: 55, size 2 bytes written.
  - Key: 56, size 2 bytes written.
  - Key: 57, size 2 bytes written.
  - Key: 58, size 2 bytes written.
  - Key: 59, size 2 bytes written.
  - Key: 60, size 2 bytes written.
  - Key: 61, size 2 bytes written.
  - Key: 62, size 2 bytes written.
  - Key: 63, size 4 bytes written.
  - Key: 64, size 1 byte written.
  - Key: 65, size 4 bytes written.
  - Key: 66, size 4 bytes written.
  - Key: 67, size 4 bytes written.
  - Key: 68, size 4 bytes written.
  - Key: 69, size 16 bytes written.
  - Key: 70, size 4 bytes written.
  - Key: 71, size 2 bytes written.
  - Key: 72, size 13 bytes written.
  Section: 12
  - Key: 0, size 102 bytes written.
  Section: 13
  - Key: 0, size 1 byte written.
  - Key: 1, size 2 bytes written.
  - Key: 2, size 1 byte written.
  - Key: 3, size 2 bytes written.
  - Key: 4, size 1 byte written.
  - Key: 5, size 1 byte written.
  - Key: 6, size 1 byte written.
  - Key: 7, size 1 byte written.
  - Key: 8, size 2 bytes written.
  - Key: 9, size 1 byte written.
  - Key: 10, size 1 byte written.
  - Key: 11, size 48 bytes written.
  - Key: 12, size 4 bytes written.
  - Key: 13, size 1 byte written.
  - Key: 14, size 1 byte written.
  - Key: 15, size 886 bytes written.
  - Key: 16, size 2 bytes written.
  - Key: 17, size 1 byte written.
  - Key: 18, size 1 byte written.
  - Key: 19, size 8 bytes written.
  - Key: 20, size 1 byte written.
  - Key: 21, size 1 byte written.
  - Key: 22, size 1 byte written.
  - Key: 23, size 1 byte written.
  - Key: 24, size 1 byte written.
  - Key: 25, size 2 bytes written.
  - Key: 26, size 1 byte written.
  - Key: 27, size 1 byte written.
  - Key: 28, size 1 byte written.
  - Key: 29, size 1 byte written.
  - Key: 30, size 1 byte written.
  - Key: 31, size 1 byte written.
  - Key: 32, size 1 byte written.
  - Key: 33, size 1 byte written.
  - Key: 34, size 1 byte written.
  - Key: 35, size 1 byte written.
  - Key: 36, size 1 byte written.
  - Key: 37, size 4 bytes written.
  - Key: 38, size 1 byte written.
  - Key: 39, size 1 byte written.
  - Key: 40, size 1 byte written.
  - Key: 41, size 1 byte written.
  - Key: 42, size 4 bytes written.
  - Key: 43, size 4 bytes written.
  - Key: 44, size 1 byte written.
  - Key: 45, size 4 bytes written.
  - Key: 46, size 4 bytes written.
  - Key: 47, size 1 byte written.
  - Key: 48, size 4 bytes written.
  - Key: 49, size 1 byte written.
  - Key: 50, size 1 byte written.
  - Key: 51, size 1 byte written.
  - Key: 52, size 2 bytes written.
  - Key: 53, size 4 bytes written.
  - Key: 54, size 4 bytes written.
  - Key: 55, size 1 byte written.
  - Key: 56, size 1 byte written.
  - Key: 57, size 1 byte written.
  - Key: 58, size 2 bytes written.
  - Key: 59, size 1 byte written.
  - Key: 60, size 4 bytes written.
  - Key: 61, size 4 bytes written.
  - Key: 62, size 1 byte written.
  - Key: 63, size 4 bytes written.
  - Key: 64, size 4 bytes written.
  - Key: 65, size 1 byte written.
  - Key: 66, size 4 bytes written.
  - Key: 67, size 4 bytes written.
  - Key: 68, size 1 byte written.
  - Key: 69, size 1 byte written.
  - Key: 70, size 1 byte written.
  - Key: 71, size 4 bytes written.
  - Key: 72, size 4 bytes written.
  - Key: 73, size 1 byte written.
  - Key: 74, size 4 bytes written.
  - Key: 75, size 2 bytes written.
  - Key: 76, size 2 bytes written.
  - Key: 77, size 2 bytes written.
  - Key: 78, size 1 byte written.
  - Key: 79, size 1 byte written.
  - Key: 80, size 1 byte written.
  - Key: 81, size 1 byte written.
  - Key: 82, size 1 byte written.
  - Key: 83, size 2 bytes written.
  - Key: 84, size 1 byte written.
  - Key: 85, size 4 bytes written.
  - Key: 86, size 4 bytes written.
  - Key: 87, size 2 bytes written.
  - Key: 88, size 1 byte written.
  - Key: 89, size 4 bytes written.
  - Key: 90, size 4 bytes written.
  - Key: 91, size 2 bytes written.
  - Key: 92, size 1 byte written.
  - Key: 93, size 4 bytes written.
  - Key: 94, size 4 bytes written.
  - Key: 95, size 2 bytes written.
  - Key: 96, size 1 byte written.
  - Key: 97, size 4 bytes written.
  - Key: 98, size 4 bytes written.
  - Key: 99, size 2 bytes written.
  - Key: 100, size 4 bytes written.
  - Key: 101, size 2 bytes written.
  - Key: 102, size 1 byte written.
  - Key: 103, size 4 bytes written.
  - Key: 104, size 4 bytes written.
  - Key: 105, size 4 bytes written.
  - Key: 106, size 4 bytes written.
  - Key: 107, size 4 bytes written.
  - Key: 108, size 2 bytes written.
  - Key: 109, size 4 bytes written.
  - Key: 110, size 4 bytes written.
  - Key: 111, size 4 bytes written.
  - Key: 112, size 2 bytes written.
  - Key: 113, size 4 bytes written.
  - Key: 114, size 4 bytes written.
  - Key: 115, size 1 byte written.
  - Key: 116, size 1 byte written.
  - Key: 117, size 1 byte written.
  - Key: 118, size 4 bytes written.
  - Key: 119, size 4 bytes written.
  - Key: 120, size 1 byte written.
  - Key: 121, size 1 byte written.
  - Key: 122, size 1 byte written.
  - Key: 123, size 8 bytes written.
  - Key: 124, size 1 byte written.
  - Key: 125, size 1 byte written.
  - Key: 126, size 1 byte written.
  - Key: 127, size 1 byte written.
  - Key: 128, size 1 byte written.
  - Key: 129, size 4 bytes written.
  - Key: 130, size 4 bytes written.
  - Key: 131, size 1 byte written.
  - Key: 132, size 1 byte written.
  - Key: 133, size 2 bytes written.
  - Key: 134, size 1 byte written.
  - Key: 135, size 2 bytes written.
  - Key: 136, size 1 byte written.
  - Key: 137, size 1 byte written.
  - Key: 138, size 4 bytes written.
  - Key: 139, size 4 bytes written.
  - Key: 140, size 1 byte written.
  - Key: 141, size 1 byte written.
  - Key: 142, size 1 byte written.
  - Key: 143, size 1 byte written.
  - Key: 144, size 4 bytes written.
  - Key: 145, size 8 bytes written.
  - Key: 146, size 4 bytes written.
  - Key: 147, size 4 bytes written.
  - Key: 148, size 1 byte written.
  - Key: 149, size 1 byte written.
  - Key: 150, size 1 byte written.
  - Key: 151, size 1 byte written.
  - Key: 152, size 1 byte written.
  - Key: 153, size 1 byte written.
  - Key: 154, size 1 byte written.
  - Key: 155, size 1 byte written.
  - Key: 156, size 1 byte written.
  - Key: 157, size 1 byte written.
  - Key: 158, size 1 byte written.
  - Key: 159, size 2 bytes written.
  - Key: 160, size 2 bytes written.
  - Key: 161, size 1 byte written.
  - Key: 162, size 1 byte written.
  - Key: 163, size 1 byte written.
  - Key: 164, size 1 byte written.
  - Key: 165, size 1 byte written.
  - Key: 166, size 1 byte written.
  - Key: 167, size 8 bytes written.
  - Key: 168, size 4 bytes written.
  - Key: 169, size 1 byte written.
  - Key: 170, size 1 byte written.
  - Key: 171, size 1 byte written.
  - Key: 172, size 1 byte written.
  - Key: 173, size 1 byte written.
  - Key: 174, size 1 byte written.
  - Key: 175, size 1 byte written.
  Section: 31
  - Key: 4, size 12 bytes written.
  Section: 42
  - Key: 0, size 2 bytes written.
  - Key: 1, size 12 bytes written.
  - Key: 2, size 36 bytes written.
  - Key: 3, size 36 bytes written.
  - Key: 4, size 36 bytes written.
  - Key: 5, size 36 bytes written.
  - Key: 6, size 36 bytes written.
  - Key: 7, size 36 bytes written.
  - Key: 8, size 36 bytes written.
  - Key: 9, size 36 bytes written.
  - Key: 10, size 36 bytes written.
  - Key: 11, size 36 bytes written.
  - Key: 12, size 36 bytes written.
  - Key: 13, size 40 bytes written.
  - Key: 14, size 40 bytes written.
  - Key: 15, size 40 bytes written.
  - Key: 16, size 40 bytes written.
  - Key: 17, size 40 bytes written.
  - Key: 18, size 40 bytes written.
  - Key: 19, size 40 bytes written.
  - Key: 20, size 40 bytes written.
  Section: 50
  - Key: 0, size 2 bytes written.
  Section: 54
  - Key: 0, size 2 bytes written.
  Section: 55
  - Key: 0, size 80 bytes written.
  - Key: 1, size 2 bytes written.
  Section: 56
  - Key: 0, size 4 bytes written.
  - Key: 1, size 4 bytes written.
  Section: 65
  - Key: 0, size 11 bytes written.
  - Key: 1, size 11 bytes written.
  - Key: 2, size 11 bytes written.
  - Key: 3, size 11 bytes written.
  - Key: 4, size 11 bytes written.
  Section: 66
  - Key: 0, size 160 bytes written.
  - Key: 1, size 160 bytes written.
  - Key: 2, size 1 byte written.
  - Key: 3, size 1 byte written.
  - Key: 4, size 160 bytes written.
  - Key: 5, size 4 bytes written.
  - Key: 6, size 4 bytes written.
  - Key: 7, size 4 bytes written.
  - Key: 8, size 4 bytes written.
  - Key: 9, size 160 bytes written.
  - Key: 10, size 240 bytes written.
  - Key: 11, size 1 byte written.
  - Key: 12, size 4 bytes written.
  - Key: 14, size 4 bytes written.
  - Key: 16, size 4 bytes written.
  - Key: 19, size 4 bytes written.
  - Key: 20, size 4 bytes written.
  - Key: 22, size 4 bytes written.
  - Key: 24, size 4 bytes written.
  - Key: 26, size 4 bytes written.
  - Key: 28, size 4 bytes written.
  - Key: 30, size 4 bytes written.
  - Key: 32, size 4 bytes written.
  - Key: 34, size 4 bytes written.
  - Key: 36, size 4 bytes written.
  - Key: 38, size 4 bytes written.
  - Key: 40, size 4 bytes written.
  - Key: 53, size 1 byte written.
  - Key: 64, size 8 bytes written.
  - Key: 65, size 8 bytes written.
  - Key: 66, size 8 bytes written.
  - Key: 67, size 8 bytes written.
  - Key: 68, size 8 bytes written.
  - Key: 82, size 8 bytes written.
  - Key: 83, size 8 bytes written.
  - Key: 84, size 8 bytes written.
  - Key: 87, size 6144 bytes written.
  - Key: 88, size 300 bytes written.
  - Key: 89, size 40 bytes written.
  - Key: 111, size 4 bytes written.
  - Key: 112, size 4 bytes written.
  - Key: 113, size 4 bytes written.
  - Key: 114, size 4 bytes written.
  - Key: 115, size 4 bytes written.
  - Key: 116, size 4 bytes written.
  - Key: 118, size 4 bytes written.
  - Key: 120, size 4 bytes written.
  Section: 67
  - Key: 0, size 2756 bytes written.
  Section: 76
  - Key: 0, size 534 bytes written.
  Section: 84
  - Key: 0, size 3 bytes written.
  Section: 88
  - Key: 0, size 36 bytes written.
  Section: 96
  - Key: 0, size 24 bytes written.
  Section: 107
  - Key: 0, size 21 bytes written.
  - Key: 1, size 89 bytes written.
  - Key: 2, size 69 bytes written.
  - Key: 3, size 70 bytes written.
  - Key: 25, size 132 bytes written.
  Section: 111
  - Key: 0, size 200 bytes written.
  - Key: 1, size 20 bytes written.
  - Key: 2, size 20 bytes written.
  - Key: 126, size 20 bytes written.
  - Key: 127, size 20 bytes written.
  - Key: 150, size 8 bytes written.
  - Key: 151, size 4 bytes written.
  - Key: 152, size 40 bytes written.
  Section: 116
  - Key: 0, size 2 bytes written.
  - Key: 1, size 12 bytes written.
  - Key: 2, size 36 bytes written.
  - Key: 3, size 36 bytes written.
  - Key: 4, size 36 bytes written.
  - Key: 5, size 36 bytes written.
  - Key: 6, size 36 bytes written.
  - Key: 7, size 36 bytes written.
  - Key: 8, size 36 bytes written.
  - Key: 9, size 36 bytes written.
  - Key: 10, size 36 bytes written.
  - Key: 11, size 36 bytes written.
  - Key: 12, size 36 bytes written.
  - Key: 13, size 40 bytes written.
  - Key: 14, size 40 bytes written.
  - Key: 15, size 40 bytes written.
  - Key: 16, size 40 bytes written.
  - Key: 17, size 40 bytes written.
  - Key: 18, size 40 bytes written.
  - Key: 19, size 40 bytes written.
  - Key: 20, size 40 bytes written.
  - Key: 21, size 40 bytes written.
  - Key: 22, size 40 bytes written.
  Section: 153
  - Key: 0, size 68 bytes written.
  - Key: 1, size 68 bytes written.
  - Key: 2, size 68 bytes written.
  - Key: 3, size 68 bytes written.
  - Key: 4, size 68 bytes written.
  - Key: 5, size 68 bytes written.
  Section: 181
  - Key: 0, size 8 bytes written.
  - Key: 1, size 10 bytes written.
  - Key: 2, size 1 byte written.
  Section: 182
  - Key: 0, size 1 byte written.
  - Key: 1, size 1 byte written.
  - Key: 2, size 1 byte written.
  - Key: 3, size 8 bytes written.
  - Key: 4, size 1 byte written.
  - Key: 5, size 1 byte written.
  - Key: 6, size 1 byte written.
  - Key: 7, size 1 byte written.
  - Key: 8, size 1 byte written.
  - Key: 9, size 1 byte written.
  - Key: 10, size 1 byte written.
  - Key: 13, size 8 bytes written.
  - Key: 17, size 1 byte written.
  - Key: 18, size 8 bytes written.
  - Key: 19, size 8 bytes written.
  - Key: 20, size 1 byte written.
  - Key: 22, size 8 bytes written.
  - Key: 23, size 1 byte written.
  - Key: 25, size 1 byte written.
  Section: 183
  - Key: 0, size 1 byte written.
  - Key: 1, size 1 byte written.
  - Key: 2, size 1 byte written.
  - Key: 3, size 8 bytes written.
  - Key: 4, size 1 byte written.
  - Key: 5, size 1 byte written.
  - Key: 6, size 1 byte written.
  - Key: 7, size 1 byte written.
  - Key: 8, size 1 byte written.
  - Key: 9, size 1 byte written.
  - Key: 10, size 1 byte written.
  - Key: 13, size 8 bytes written.
  - Key: 17, size 1 byte written.
  - Key: 18, size 8 bytes written.
  - Key: 19, size 8 bytes written.
  - Key: 20, size 1 byte written.
  - Key: 22, size 8 bytes written.
  - Key: 23, size 1 byte written.
  - Key: 25, size 1 byte written.
  Section: 184
  - Key: 0, size 1 byte written.
  - Key: 1, size 1 byte written.
  - Key: 2, size 1 byte written.
  - Key: 3, size 8 bytes written.
  - Key: 4, size 1 byte written.
  - Key: 5, size 1 byte written.
  - Key: 6, size 1 byte written.
  - Key: 7, size 1 byte written.
  - Key: 8, size 1 byte written.
  - Key: 9, size 1 byte written.
  - Key: 10, size 1 byte written.
  - Key: 13, size 8 bytes written.
  - Key: 17, size 1 byte written.
  - Key: 18, size 8 bytes written.
  - Key: 19, size 8 bytes written.
  - Key: 20, size 1 byte written.
  - Key: 22, size 8 bytes written.
  - Key: 23, size 1 byte written.
  - Key: 25, size 1 byte written.
  Section: 185
  - Key: 0, size 1 byte written.
  - Key: 1, size 1 byte written.
  - Key: 2, size 1 byte written.
  - Key: 3, size 8 bytes written.
  - Key: 4, size 1 byte written.
  - Key: 5, size 1 byte written.
  - Key: 6, size 1 byte written.
  - Key: 7, size 1 byte written.
  - Key: 8, size 1 byte written.
  - Key: 9, size 1 byte written.
  - Key: 10, size 1 byte written.
  - Key: 13, size 8 bytes written.
  - Key: 17, size 1 byte written.
  - Key: 18, size 8 bytes written.
  - Key: 19, size 8 bytes written.
  - Key: 20, size 1 byte written.
  - Key: 22, size 8 bytes written.
  - Key: 23, size 1 byte written.
  - Key: 25, size 1 byte written.
  Section: 186
  - Key: 0, size 1 byte written.
  - Key: 1, size 1 byte written.
  - Key: 2, size 1 byte written.
  - Key: 3, size 8 bytes written.
  - Key: 4, size 1 byte written.
  - Key: 5, size 1 byte written.
  - Key: 6, size 1 byte written.
  - Key: 7, size 1 byte written.
  - Key: 8, size 1 byte written.
  - Key: 9, size 1 byte written.
  - Key: 10, size 1 byte written.
  - Key: 13, size 8 bytes written.
  - Key: 17, size 1 byte written.
  - Key: 18, size 8 bytes written.
  - Key: 19, size 8 bytes written.
  - Key: 20, size 1 byte written.
  - Key: 22, size 8 bytes written.
  - Key: 23, size 1 byte written.
  - Key: 25, size 1 byte written.
  Section: 187
  - Key: 0, size 1 byte written.
  - Key: 1, size 1 byte written.
  - Key: 2, size 1 byte written.
  - Key: 3, size 8 bytes written.
  - Key: 4, size 1 byte written.
  - Key: 5, size 1 byte written.
  - Key: 6, size 1 byte written.
  - Key: 7, size 1 byte written.
  - Key: 8, size 1 byte written.
  - Key: 9, size 1 byte written.
  - Key: 10, size 1 byte written.
  - Key: 13, size 8 bytes written.
  - Key: 17, size 1 byte written.
  - Key: 18, size 8 bytes written.
  - Key: 19, size 8 bytes written.
  - Key: 20, size 1 byte written.
  - Key: 22, size 8 bytes written.
  - Key: 23, size 1 byte written.
  - Key: 25, size 1 byte written.
  Section: 188
  - Key: 0, size 1 byte written.
  - Key: 1, size 1 byte written.
  - Key: 2, size 1 byte written.
  - Key: 3, size 8 bytes written.
  - Key: 4, size 1 byte written.
  - Key: 5, size 1 byte written.
  - Key: 6, size 1 byte written.
  - Key: 7, size 1 byte written.
  - Key: 8, size 1 byte written.
  - Key: 9, size 1 byte written.
  - Key: 10, size 1 byte written.
  - Key: 13, size 8 bytes written.
  - Key: 17, size 1 byte written.
  - Key: 18, size 8 bytes written.
  - Key: 19, size 8 bytes written.
  - Key: 20, size 1 byte written.
  - Key: 22, size 8 bytes written.
  - Key: 23, size 1 byte written.
  - Key: 25, size 1 byte written.
  Section: 190
  - Key: 0, size 355 bytes written.
  Section: 191
  - Key: 0, size 5 bytes written.
  Section: 193
  - Key: 2, size 8 bytes written.
  - Key: 3, size 32 bytes written.
  - Key: 4, size 32 bytes written.
  - Key: 9, size 64 bytes written.
  Section: 200
  - Key: 0, size 5 bytes written.
  Section: 202
  - Key: 0, size 1 byte written.
  - Key: 4, size 42 bytes written.
  Section: 213
  - Key: 0, size 20 bytes written.
  Section: 217
  - Key: 0, size 32 bytes written.
  Section: 218
  - Key: 0, size 2 bytes written.
  Section: 225
  - Key: 0, size 1 byte written.
  - Key: 1, size 6 bytes written.
  - Key: 2, size 6 bytes written.
  Section: 232
  - Key: 0, size 20 bytes written.
  - Key: 1, size 1 byte written.
  - Key: 3, size 1 byte written.
  - Key: 4, size 1 byte written.
  - Key: 5, size 1 byte written.
  - Key: 6, size 1 byte written.
  - Key: 7, size 1 byte written.
  - Key: 8, size 1 byte written.
  - Key: 9, size 4 bytes written.
  - Key: 10, size 1 byte written.
  Section: 238
  - Key: 1, size 1 byte written.
  Section: 250
  - Key: 1, size 1092 bytes written.
  - Key: 2, size 128 bytes written.
  - Key: 3, size 390 bytes written.
  - Key: 4, size 36 bytes written.
  Section: 301
  - Key: 0, size 2 bytes written.
  - Key: 1, size 12 bytes written.
  - Key: 2, size 36 bytes written.
  - Key: 3, size 36 bytes written.
  - Key: 4, size 36 bytes written.
  - Key: 5, size 36 bytes written.
  - Key: 6, size 36 bytes written.
  - Key: 7, size 36 bytes written.
  - Key: 8, size 36 bytes written.
  - Key: 9, size 36 bytes written.
  - Key: 10, size 36 bytes written.
  - Key: 11, size 36 bytes written.
  - Key: 12, size 36 bytes written.
  - Key: 13, size 40 bytes written.
  - Key: 14, size 40 bytes written.
  - Key: 15, size 40 bytes written.
  - Key: 16, size 40 bytes written.
  - Key: 17, size 40 bytes written.
  - Key: 18, size 40 bytes written.
  - Key: 19, size 40 bytes written.
  - Key: 20, size 40 bytes written.
  - Key: 21, size 40 bytes written.
  - Key: 22, size 40 bytes written.
  Section: 309
  Warning: failed to write 309 - 0 (4 bytes)
  Warning: failed to write 309 - 1 (2 bytes)
  Warning: failed to write 309 - 2 (12 bytes)
  Warning: failed to write 309 - 4 (12 bytes)
  Warning: failed to write 309 - 5 (12 bytes)
  Warning: failed to write 309 - 7 (12 bytes)
  Warning: failed to write 309 - 8 (12 bytes)
  Warning: failed to write 309 - 17 (12 bytes)
  Warning: failed to write 309 - 22 (12 bytes)
  Section: 320
  - Key: 0, size 148 bytes written.
  - Key: 1, size 148 bytes written.
  - Key: 2, size 148 bytes written.
  - Key: 3, size 148 bytes written.
  - Key: 4, size 148 bytes written.
  - Key: 5, size 148 bytes written.
  - Key: 6, size 148 bytes written.
  - Key: 7, size 148 bytes written.
  - Key: 8, size 148 bytes written.
  - Key: 9, size 148 bytes written.
  - Key: 10, size 148 bytes written.
  - Key: 11, size 148 bytes written.
  - Key: 12, size 148 bytes written.
  - Key: 13, size 148 bytes written.
  - Key: 14, size 148 bytes written.
  - Key: 15, size 148 bytes written.
  - Key: 16, size 148 bytes written.
  - Key: 17, size 148 bytes written.
  - Key: 18, size 148 bytes written.
  Section: 321
  - Key: 0, size 148 bytes written.
  - Key: 1, size 148 bytes written.
  - Key: 2, size 148 bytes written.
  - Key: 3, size 148 bytes written.
  - Key: 4, size 148 bytes written.
  - Key: 5, size 148 bytes written.
  - Key: 6, size 148 bytes written.
  - Key: 7, size 148 bytes written.
  Section: 322
  - Key: 0, size 1 byte written.
  Section: 334
  - Key: 0, size 1 byte written.
  Section: 339
  - Key: 0, size 511 bytes written.
  - Key: 1, size 511 bytes written.
  Section: 341
  - Key: 3, size 4 bytes written.
  - Key: 4, size 4902 bytes written.
  Completed in 59.016 s

 2. #2
  Thành viên tích cực sonfa139's Avatar
  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  339
  Cám ơn !!!
  212
  Thanked 3 Times in 3 Posts

  Mặc định

  Máy lúc đầu bị khóa mạng,mở mạng xong bị nghe nhạc ít phút tắt nguồn,sửa lổi 1 lúc lại bị contact sevice (security test fail )ae ai có cao kiến xin chỉ giáo,nếu không được nửa thì phải đục nguồn xem sao

 3. #3
  Thành viên tích cực hoang_ha03's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2009
  Địa điểm
  Thái Nguyên
  Bài viết
  385
  Cám ơn !!!
  25
  Thanked 55 Times in 48 Posts

  Mặc định

  lỗi file 1 và 309 rồi bạn repair lai đi
  Yahoo:Hoang_ngoc04@yahoo.com.vn
  Skype:Hoanghablvntn

 4. ( hoang_ha03 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  sonfa139 (31-03-2012)

 5. #4
  Moderator thanhphuek's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2010
  Địa điểm
  Eakar Đến PLeiku
  Tuổi
  30
  Bài viết
  2,710
  Cám ơn !!!
  1,220
  Thanked 1,802 Times in 877 Posts

  Mặc định

  nhìn thì hình như bạn nạp pm full rồi cho cái log chek lên thôi để anh em xem cho nha
  ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
  Yahoo:Thanhphuek__ ĐC:Đaklak - Gialai
  STK: 0291 000 259 305-Vietcombank GiaLai - Chủ TK Đỗ Thanh Phú
  http://www.facebook.com/thanhphuek?ref=tn_tnmn

 6. ( thanhphuek ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  sonfa139 (31-03-2012)

 7. #5
  Thành viên danh dự KHA_MOBILE67's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2010
  Địa điểm
  ẤP TÂN MỸ 2-PHƯỜNG TÂN LỘC-QUẬN THỐT NỐT-THÀNH PHỐ CẦN THƠ
  Tuổi
  26
  Bài viết
  1,996
  Cám ơn !!!
  231
  Thanked 588 Times in 456 Posts

  Mặc định

  này mà nghe nhạc ít phút tắt bị banh ime rồi đây...anh mình ơi lấy phoenix mà chạy lại thử cái xem sau nha anh...rồi tính tiếp nha
  Last edited by KHA_MOBILE67; 30-03-2012 at 08:25.
  Sữa chữa điện thoại di động..Chạy phần mềm..Nạp tiếng việt..Unlock máy nước ngoài...tại ấp tân mỹ 2...quận thốt nốt...thành phố cần thơ

 8. ( KHA_MOBILE67 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  sonfa139 (31-03-2012)

 9. #6
  Thành viên tích cực daochikien's Avatar
  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Địa điểm
  hai duong
  Tuổi
  30
  Bài viết
  698
  Cám ơn !!!
  542
  Thanked 30 Times in 30 Posts

  Mặc định

  máy bị banh IME rồi . nếu nói sai mong a e đừng chém . thanhks

 10. ( daochikien ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  sonfa139 (31-03-2012)

 11. #7
  V.I.P viethuy_mobi's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Bài viết
  1,858
  Cám ơn !!!
  500
  Thanked 484 Times in 377 Posts

  Mặc định

  chưa sx4 dc.ban ơi.
  yahoo: viethuy_mobi

 12. ( viethuy_mobi ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  sonfa139 (31-03-2012)

 13. #8
  Thành viên tích cực thuyet_mobile's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2008
  Bài viết
  638
  Cám ơn !!!
  15
  Thanked 126 Times in 125 Posts

  Mặc định

  Trích Được post bởi daochikien Xem bài viết
  máy bị banh IME rồi . nếu nói sai mong a e đừng chém . thanhks
  Bank imei thì còn lâu mới SX4 đc?
  write lại PM 1&309 là done

 14. #9
  V.I.P nhatkha's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2006
  Địa điểm
  Trung Tâm Kha Oanh .
  Tuổi
  35
  Bài viết
  1,416
  Cám ơn !!!
  137
  Thanked 1,113 Times in 387 Posts

  Mặc định

  Thứ nhất xem sever sx4 nó online hay nó off , thứ 2 xem con flash gì .
  Trung tâm sửa chữa phần mềm dtdd Kha Oanh
  dc:224.Khu phố Rạch Sơn ,Thị trấn Gò Dầu , tỉnh Tây Ninh
  Dt :0909 92 94 94 -0966 74 74 94

 15. ( nhatkha ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  sonfa139 (31-03-2012)

 16. #10
  Thành viên danh dự A & T Mobile's Avatar
  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Địa điểm
  nam định
  Tuổi
  25
  Bài viết
  2,420
  Cám ơn !!!
  171
  Thanked 666 Times in 614 Posts

  Mặc định

  repair sd+super auth+wirte pm1+309+full factory xem thế nào
  HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
  VÀ KHÁCH HÀNG SẼ HẾT TIỀN VÌ BẠN
  YM: nongdanlenmangtimnguoiyeu_nd92

 17. ( A & T Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  sonfa139 (31-03-2012)

+ Trả lời bài viết
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 1 khách

   

Similar Threads

 1. nokia 3110c chấp nhận sim contac sevice
  By vietba1990 in forum BB5
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 16-12-2012, 18:56
 2. 3110c bi contac sevice
  By ngoctrongda48 in forum BB5
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 29-07-2012, 15:08
 3. Xin giúp ae xem hộ log x3-00 contac sevice
  By ductuongmobile in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 01-07-2012, 19:09
 4. 3110c bi contac sevice cần giúp
  By sonfa139 in forum BB5
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 21-03-2012, 20:41
 5. 3110c contac sevice xin giúp
  By tuananh65 in forum BB5
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 08-11-2010, 20:19

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
Lên đầu trang
thiet bi sua chua slim sim, heicard, sim ghep Firmware android giải pháp nhà thông minh