Basic Phone Information
================================================
MCU Version: V 07.97 13-09-10 RM-495 (c) Nokia
IMEI Plain : 355232033612151
IMEI Spare : A355232033612150
IMEI SV : 33552320336121558F
Phone Model: Nokia 5130c-2
Category : Classic Phone
Phone Type : RM-495

================================================
Extended Phone Information
================================================
Product Serial Number: HEE143293
Module Code : 0204024
Basic Production Code: 0567773
Long Production SN : 0
PPM SW Version : V 07.97 13-09-10 RM-495 (c) Nokia V
BT MCM Version : 2222-302
MCU SW Version : V 07.97 13-09-10 RM-495 (c) Nokia
HW Version : 1000
RFIC Version : 06560601
DSP Version : ICPR72_10w01
LCD Version : SEIKO
Content Pack Version : Content: v_red V 07.97 13-09-10 RM-495 (c) Nokia
AHNE Version : 30
RETU Version : 16
TAHVO Version : 22
Bluetooth ID : 00:250:06:50:40
CS Type : GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900

================================================
Simlock Information
================================================
Unable to read SP Data..
SECURITY_TEST : PASSED
PHONE_MODE : TEST

================================================
Dynamic Camera Configuration
================================================
DCC ID : NIMMIIIIRRFF094B2F01
DCC Ver: 002014
Status : OK

đây là log của em nó. giờ nó bị sao chắc hẳn các anh đều biết rùi. các anh có cách nào cứu con này chỉ em với