máy bị rơi nước mất hiển thị với đèn màn hình......
e đã làm nên đèn nhưng mất hiển thị..... giờ e nó trắng tinh luôn
bác nào có sơ đồ màn hay schematic hay có pro nào gặp qua cho e xin hình luôn nhé.....e thaks trước.