nokia 2 chạm bao da cần giúp.mình kiểm tra nút nguồn bình thường..chỉ mỗi khi tắt màn hình vào chế dộ chờ thì khi mở lên thì không được .lúc được lúc không. anh em biết ic bao da ,nằm vị trí nào