xin anh em hướng dẩn cách đo để nhận biết tụ điện và điện trở trên bo mạch điện thoại mà không tháo ra còn nằm y trên bo còn sống hay chết, hoặc bị chạm, xin cám ơn.