Em mới nhận con nokia 150 rm-1190 liệt phím gọi. phím xuống và qua trái ai có giải phăp giúp em với, mất trở kháng vòng ngoài ạ.