LIÊN HỆ BỘ PHẬN BÁN HÀNG và DỊCH VỤ CỦA HOÀNG THÔNG MOBILE


Bảng báo giá sửa chữa iPhone - iPad tại HOÀNG THÔNG MOBILE Bảng báo giá sửa chữa iPhone - iPad tại HOÀNG THÔNG MOBILE


Heicard nanosim unlock for Iphone RSim unlock iphone 4s, 5, 5s, 5c
SLIM SIM LITE VER 5.0 - Tự động có sóng như máy quốc tế Dịch vụ Unlock Online

Download iDevices Firmware
Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung
Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE

 
+ Trả lời bài viết
Kết quả 1 tới 7 của 7
 1. #1
  Thành viên mới UngHoaGsm™'s Avatar
  Ngày tham gia
  May 2010
  Bài viết
  5
  Cám ơn !!!
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Mặc định Cần giúp log imei 8800e-rm223

  Tình trạng ban đầu lên bình thường nhưng hay thoát màn hình chính , rồi tắt nguồn

  Em đã chạy lên v10

  Đây là log flash :
  Code:
  JAF version 1.98.62
  Detected PKEY: 9000A9A6
  Card life counter: 99.99%
  P-key nokia module version 01.02
  Detected version: 01.B1, Driver version: 0, Library version: 0
  JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
  JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
  JAF USB LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
  JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
  USB Cable Driver version: 7.1.31.0
  Changing mode...Done!
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 23A00003AF767F5696B36C42543BCAD660D8B9E7
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Switching to serial...
  Powering the phone...
  Failed! Aborting!
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Phone Type: 
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-233\10.00\rm233__10.00.mcusw
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Phone Type: 
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-233\10.00\rm233__10.00.mcusw
  PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-233\10.00\rm233__10.00.ppm_v
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Phone Type: 
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-233\10.00\rm233__10.00.mcusw
  PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-233\10.00\rm233__10.00.ppm_v
  CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-233\10.00\rm233__10.00_ISM_005.image_v_carbon
  APE Variant file: NONE
  Manual mode selected, version can't be checked!
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 23A00003AF767F5696B36C42543BCAD660D8B9E7
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 6 seconds...
  No convertion block detected or file already converted.
  Erasing...
  Operation took 0 minutes 55 seconds...
  Writing...
  Stage 1
  Sending CMT HASH for NOLO
  Sending CMT HASH for KEYS
  Sending CMT HASH for PRIMAPP
  Sending CMT HASH for PASUBTOC
  Sending CMT PUB KEYS...
  Sending CMT HASH for UPDAPP
  Sending CMT HASH for DSP0
  Sending CMT HASH for MCUSW
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 23A00003AF767F5696B36C42543BCAD660D8B9E7
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 6 seconds...
  Stage 1
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 23A00003AF767F5696B36C42543BCAD660D8B9E7
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 6 seconds...
  Stage 1
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 23A00003AF767F5696B36C42543BCAD660D8B9E7
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 5 seconds...
  Stage 1
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 23A00003AF767F5696B36C42543BCAD660D8B9E7
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 6 seconds...
  Stage 1
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 23A00003AF767F5696B36C42543BCAD660D8B9E7
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 6 seconds...
  Stage 1
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 23A00003AF767F5696B36C42543BCAD660D8B9E7
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 6 seconds...
  Stage 1
  FAST MODE finish!
  Operation took 14 minutes 44 seconds...
  Reseting phone...
  PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-233\10.00\rm233__10.00.ppm_v
  
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 23A00003AF767F5696B36C42543BCAD660D8B9E7
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 6 seconds...
  No convertion block detected or file already converted.
  Erasing...
  Operation took 0 minutes 18 seconds...
  Writing...
  Stage 1
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 23A00003AF767F5696B36C42543BCAD660D8B9E7
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 6 seconds...
  Stage 1
  Error resetting phone...
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 23A00003AF767F5696B36C42543BCAD660D8B9E7
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Operation took 0 minutes 6 seconds...
  Stage 1
  FAST MODE finish!
  Operation took 4 minutes 46 seconds...
  Reseting phone...
  CNT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-233\10.00\rm233__10.00_ISM_005.image_v_carbon
  
  Booting phone...
  FAST PHONE detected!
  
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 23A00003AF767F5696B36C42543BCAD660D8B9E7
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  Error finding cmd loader...
  Error loading cmt loader...
  Giờ check , info thì ra ;
  Code:
  CMT Boot Data:
  Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
  Asic Mode ID: 00
  Asic EM ID: 00000B22
  Asic Public ID: 23A00003AF767F5696B36C42543BCAD660D8B9E7
  HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
  CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
  Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
  Patching CMT boot step1...
  Patching CMT boot step2...
  Patching CMT boot step3...
  CMT Boot Ready
  CMT Flash ID: 220C00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
  CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
  CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
  Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
  Patching CMT loader step1...
  Patching CMT loader step3...
  CMT Loader Ready
  Done!
  Restarting phone...Done!
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Switching to serial...
  Powering the phone...
  Reading...
  MCU SW version: V 10.00
  28-04-09
  RM-233
  (c) Nokia      
  HW version: 1006
  PCI version: 
  RFIC version: 	17141715
  DSP version: 
  ICPR71_09w03
  LCD version: SEIKO
  PPM version: V 10.00
  28-04-09
  RM-233
  (c) Nokia      
  V
  BT MCM version: 06cc-P9.2
  Retu version: 15
  Tahvo version: 22
  Content Pack version: Content: v_vn_gold
  V 07.10
  27-10-08
  RM-233
  (c) Nokia      
  
  Production serial number: MXH911526
  Product code: 0574808
  Module code: 0203893
  Basic production code: 0574003
  Flash code: 
  Order number: 
  Product specific data: 
  Long production SN: 0
  ATO: 
  Default SN type: 
  IMEI plain: 12345610654321?
  IMEI spare to net: 1A 32 54 16 60 45 23 01 
  IMEI SV to net: 13 32 54 16 60 45 23 71 F5 
  
  LOCK STATUS:
  
  CONFIG KEY: 0000000000000000
  PROVIDER KEY: 0000000000000000
  Provider: Unknown provider
  Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
  
  
  Searching for saved ini...
  Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-233.ini
  Saved INI not found, loading INI list...
  Searching for JAF saved location of ini...
  Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
  
  Searching for default location of ini...
  Checking path: \Products\\
  Searching for JAF saved location of ini...
  Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
  No ini files found...
  FILES SET FOR FLASHING:
  MCU Flash file: NONE
  PPM Flash file: NONE
  CNT Flash file: NONE
  APE Variant file: NONE
  Done!
  Còn đây là log info mxkey
  Code:
  Using device: UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007.
  Library version: 1.0.0.8929(24-06-2010), 1.0.0.14574(24-06-2010)
  RAP Data :
  SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101003000 [RAP3G ver: PA 3.0]
  EM0 ID: 00000295
  EM1 ID: 00000B22
  PUBLIC ID: 23A00003AF767F5696B36C42543BCAD660D8B9E7
  ASIC MODE ID: 00
  ROOT KEY HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
  ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
   SecondaryBoot: rap3gv3_2nd.fg [BB5] version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 0x3C00
   Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  FlashID0: 00EC 220C - 0000 8921 [Samsung K8F1215ETM,512 Mbits] type: NOR,RAP 
  ExtBUSC: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
  TransmissionMode: 16Bit
   Algorithm: RAP3Gv3_algo.fg [BB5 ALGORITHM] version: 1.40.0 revision: 0.0 size: 0x22C10
   Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
  RAP PAPUBKEYS HASH: 35533D51D73D1D01227E11385E72D4AFDFAE6E7A
  TransmissionMode: DDR&TX2
  Original Imei: Empty
  Original Product code: ó(¸Öéq
  NPC_DATA invalid !
   
  Phone Type: RM-233 (Nokia 8800e-1)
  SW Version: V 10.00 28-04-09 RM-233 (c) Nokia       
  Imei plain: 12345610654321-?
  Product Code: 0574808
  Language Pack:
  - not available.
  
  SIMLOCK invalid!
  SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
  CMLA_KEY seems to be valid
  WMDRM_PD seems to be valid
  SIMLOCK_TEST passed
  SECURITY_TEST passed
   
   
  Imei plain is invalid !!!
  SIMLOCK_DATA corrupted!
  Imei : 123456 ( đẹp nhỉ )

  Em có backup lại . Xin anh em chỉ giúp các bước thực hiện cho nó về lại imei ah . Em còn non , các bác chỉ chi tiết với ah . Em xin cám ơn

 2. #2
  Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Địa điểm
  GIALAI
  Bài viết
  2,864
  Cám ơn !!!
  413
  Thanked 1,159 Times in 713 Posts

  Mặc định

  vậy dùng mxkey nạp lại rpl cho nó đi
  mobile services
  NHƯ HẠ
  129 Hùng Vương KrôngPa Gia Lai
  yahoo: gialai_gsm
  http://opi.yahoo.com/online?u=gialai_gsm&m=g&t=2http://saigonmobile.vn/images/misc/im_yahoo.gif

 3. #3
  Thành viên mới UngHoaGsm™'s Avatar
  Ngày tham gia
  May 2010
  Bài viết
  5
  Cám ơn !!!
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Mặc định

  Trích Được post bởi DTDD HT FONE Xem bài viết
  vậy dùng mxkey nạp lại rpl cho nó đi
  Vấn đề là bác ơi cho em cái hướng dẫn với ah . Em còn gà mà , em backup bằng JAF ah .

 4. #4
  Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Địa điểm
  GIALAI
  Bài viết
  2,864
  Cám ơn !!!
  413
  Thanked 1,159 Times in 713 Posts

  Mặc định

  nói thì dài dòng lắm thôi bạn buzz yahoo đi
  mobile services
  NHƯ HẠ
  129 Hùng Vương KrôngPa Gia Lai
  yahoo: gialai_gsm
  http://opi.yahoo.com/online?u=gialai_gsm&m=g&t=2http://saigonmobile.vn/images/misc/im_yahoo.gif

 5. #5
  Thành viên tích cực trantukiet1008's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Bài viết
  678
  Cám ơn !!!
  6
  Thanked 95 Times in 87 Posts

  Mặc định

  Chạy chế độ Dead USb bằng JAF đi bạn, chạy xong thì Write vào là ok thôi

 6. #6
  Thành viên kỳ cựu quochan79's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2008
  Địa điểm
  Phù Tiên
  Tuổi
  38
  Bài viết
  859
  Cám ơn !!!
  166
  Thanked 232 Times in 193 Posts

  Mặc định

  Hình như Jaf crack không có suport không vrd lại được RPL sl2, sl3
  Next Level 99,9

 7. #7
  Thành viên mới UngHoaGsm™'s Avatar
  Ngày tham gia
  May 2010
  Bài viết
  5
  Cám ơn !!!
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Mặc định

  Cần anh em giúp , em chạy file CNT của carbon cho con GOLD này được không ? ae ai đã chạy chưa ah . ver 10

+ Trả lời bài viết

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 1 khách

   

Similar Threads

 1. N81-RM223 cứu em với
  By VH-Mobile in forum BB5
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 31-03-2011, 22:21
 2. Xin Giúp Em N81(rm223)contact the retair
  By chungna777 in forum BB5
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 26-12-2009, 17:24
 3. N81 RM223 bệ lạ
  By sanhhoa in forum BB5
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 11-09-2009, 18:46
 4. n81-3 rm223 cần các huynh giúp gấp
  By nguyenthao in forum BB5
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-03-2009, 17:05

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
Lên đầu trang
thiet bi sua chua slim sim, heicard, sim ghep Firmware android giải pháp nhà thông minh