+ Trả lời bài viết
Kết quả 1 tới 5 của 5
 1. #1
  Product Manager Hoang Thong Mobile's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2006
  Bài viết
  1,099
  Cám ơn !!!
  21
  Thanked 1,922 Times in 440 Posts

  Mặc định BB5BOX unlock BB5

  http://www.gsmhosting.com/vbb/showth...=443054&page=2

  Anh em nào có nhu cầu xin liên hệ : 0903303717

  Supported Versions for BB5 Box with Firmware version 2

  (total 70 supported models/versions)

  3109c (RM-274) * NEW *

  MCU firmware version
  V_05.30_16-05-07_RM-274_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-274_DP20_1.00_sw-05.30.exe


  3110c (RM-237)


  MCU firmware version
  V_04.91_03-04-07_RM-237_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-237_DP20_1.00__sw-04.91.exe

  5200 (RM-174)

  MCU firmware version
  V_03.92_13-10-06_RM-174_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-174_DP20_2.00__sw-03.92.exe

  MCU firmware version
  V_04.71_28-02-07_RM-174_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-174_DP20_3.00__sw-04.71.exe

  MCU firmware version
  V_05.00_27-04-07_RM-174_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-174_DP20_4.00__sw-05.00.exe


  5200b (RM-181)


  MCU firmware version
  V_03.92_13-10-06_RM-181_(c)_Nokia.

  MCU firmware version
  V_04.71_28-02-07_RM-181_(c)_Nokia.

  MCU firmware version
  V_05.00_27-04-07_RM-181_(c)_Nokia.


  5300 (RM-146)


  MCU firmware version
  V_03.92_13-10-06_RM-146_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-146_DP20_2.00__sw-03.92.exe

  MCU firmware version
  V_04.51_11-01-07_RM-146_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-146_DP20_2.20_MCU SW 3.92 & 4.51.exe

  MCU firmware version
  V_04.71_28-02-07_RM-146_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-146_DP20_3.10__sw-04.71.exe

  MCU firmware version
  V_05.00_27-04-07_RM-146_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-146_DP20_4.00__sw-05.00.exe


  5300b (RM-147)


  MCU firmware version
  V_03.92_13-10-06_RM-147_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-147_DP20_1.20_sw-03.50_3.92_4.51.exe

  MCU firmware version
  V_04.51_11-01-07_RM-147_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-147_DP20_1.20_sw-03.50_3.92_4.51.exe

  MCU firmware version
  V_04.71_28-02-07_RM-147_(c)_Nokia.

  MCU firmware version
  V_05.00_27-04-07_RM-147_(c)_Nokia.


  6085 (RM-198) * NEW *


  MCU firmware version
  V_03.71_30-11-06_RM-198_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-198_13.00.exe

  MCU firmware version
  V_04.26_16-03-07_RM-198_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-198_14.0_APAC_EMEA_US_LTA.exe

  6131 (RM-115) * NEW *

  MCU firmware version
  V_05.50_20-09-06_RM-115_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-115_DP20_3.00__sw-05.50.exe

  MCU firmware version
  V_04.10_21-12-06_RM-200_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-115_DP20_4.00_sw-06.10.exe


  6136 (RM-199) * NEW *


  MCU firmware version
  V_03.71.2_12-09-06_RM-199_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-199_EMEA_5.00.exe

  6151 (RM-200)

  MCU firmware version
  V_03.91_25-09-06_RM-200_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-200_dp_v_72.0_mcusw03.91.exe

  MCU firmware version
  V_04.10_21-12-06_RM-200_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-200_dp_v_81_0_mcusw04_10.exe

  6233 (RM-145)

  MCU firmware version
  V_03.70_15-05-06_RM-145_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-145_dp_v_78.0_mcusw03.70.exe

  MCU firmware version
  V_04.52_06-07-06_RM-145_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-145_dp_v_95.0_mcusw04.52_04.54.exe

  MCU firmware version
  V_04.54_01-08-06_RM-145_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-145_dp_v_95.0_mcusw04.52_04.54.exe

  MCU firmware version
  V_04.91_25-09-06_RM-145_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-145_dp_v_122.0_mcusw04.91.exe

  MCU firmware version
  V_05.10_21-12-06_RM-145_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM145_CareDP_138.0_SW05.10.exe

  6234 (RM-123)

  MCU firmware version
  V_03.70_15-05-06_RM-123_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-123_dp_v_79.0_mcusw03.70.exe

  MCU firmware version
  V_04.52_06-07-06_RM-123_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-123_dp_v_74.1_mcusw04.52.exe

  MCU firmware version
  V_04.54_01-08-06_RM-123_(c)_Nokia

  MCU firmware version
  V_04.91_25-09-06_RM-123_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-123_dp_v_121.0_mcusw04.91.exe

  MCU firmware version
  V_05.10_21-12-06_RM-123_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM123_131.0_SW05.10.exe


  6280 (RM-78)


  MCU firmware version
  V_03.36_05-12-05_RM-78_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-78_dp_v_123.0_mcusw03.36.exe

  MCU firmware version
  V_03.40_20-12-05_RM-78_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-78_dp_v_112.0_mcusw03.40.exe

  MCU firmware version
  V_03.60_10-02-06_RM-78_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-78_dp_v_147.0_mcusw03.60.exe

  MCU firmware version
  V_03.65_22-03-06_RM-78_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-78_dp_v_159.0_mcusw03.65.exe

  MCU firmware version
  V_03.70_28-03-06_RM-78_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-78_dp_v_167.0_mcusw03.70.exe

  MCU firmware version
  V_03.81_09-05-06_RM-78_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-78_dp_v_188.0_mcusw03.81.exe

  MCU firmware version
  V_05.92_07-09-06_RM-78_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-78_dp_v_325.0_mcusw05.92.exe

  MCU firmware version
  V_05.94_14-11-06_RM-78_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-78_dp_v_328.0_mcusw05.94.exe

  MCU firmware version
  V_05.96_29-11-06_RM-78_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-78_dp_v_333.0_mcusw05.96.exe

  MCU firmware version
  V_06.10_21-12-06_RM-78_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-78_dp_v_343.0_mcusw06.10.exe

  MCU firmware version
  V_06.43_30-03-07_RM-78_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-78_dp_v_345.0_mcusw06.43.exe  6300 (RM-217)


  MCU firmware version
  V_04.20_05-12-06_RM-217_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-217_DP20_1.00__sw-04.20.exe

  MCU firmware version
  V_04.70_24-01-07_RM-217_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-217_DP20_5.371__sw-04.70.exe

  MCU firmware version
  V_04.71_28-02-07_RM-217_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-217_DP20_2.10__sw-04.71.exe

  MCU firmware version
  V_05.00_27-04-07_RM-217_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-217_DP20_3.00_sw-05.00.exe  6300b (RM-222)

  MCU firmware version
  V_04.20_05-12-06_RM-222_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-222_DP20_1.00_sw-04.20.exe

  MCU firmware version
  V_04.71_28-02-07_RM-222_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-222_DP20_1.10__sw-04.20_4.71.exe

  MCU firmware version
  V_05.00_27-04-07_RM-222_(c)_Nokia.


  7370 (RM-70) * NEW *


  MCU firmware version
  V_04.13_16-05-06_RM-70_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-70_DP20_5.00__sw-04.13.exe


  7373 (RM-209)

  MCU firmware version
  V_03.90_06-10-06_RM-209_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-209_DP20_1.00__sw-03.90.exe

  MCU firmware version
  V_04.70_24-01-07_RM-209_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-209_DP20_2.00_sw-04.70_04.71.exe

  MCU firmware version
  V_04.71_28-02-07_RM-209_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-209_DP20_2.00_sw-04.70_04.71.exe  7390 (RM-140)

  MCU firmware version
  V_03.84_23-10-06_RM-140_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-140_dp_v_121.0_mcusw03.84.exe


  E50-1 (RM-170) * NEW *

  MCU firmware version
  V_2.26.01_04-07-06_RM-170_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-170_EMEA_LTA_DP2.0_v1.0_SW06.27.01.exe

  MCU firmware version
  V_3.37.23_11-10-06_RM-170_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-170_EMEA_LTA_06.41.3.0_v3.0.exe


  E50-2 (RM-171) * NEW *


  MCU firmware version
  V_2.26.01_04-07-06_RM-171_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-171_EMEA_LTA_DP2.0_v1.0_SW06.27.01.exe

  MCU firmware version
  V_3.37.23_11-10-06_RM-171_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-171_EMEA_LTA_06.41.3.0_v3.0.exe

  E61 (RM-89)

  MCU firmware version
  V_3.0533.6_31-10-06_RM-89_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-89_3.0_EMEA_306330904.exe

  E65 (RM-208)

  MCU firmware version
  V_1.0615.25_10-01-07_RM-208_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-208_apac_1.0633.18.01_v1.0.exe  N75 (RM-128) * NEW *


  MCU firmware version
  V_06wk15v37_08-03-07_RM-128_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  Nokia_firmware_RM-128_LTA_NAM_10.2.055_v1.0.exe


  N73 (RM-133)

  MCU firmware version
  V_05wk47v28.1_22-06-06_RM-133_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-133_EMEA_2.0628.0.0.1_v1.0.exe

  MCU firmware version
  V_05wk47v28.3_26-07-06_RM-133_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-133_EMEA_2.0628.0.0.3_v2.0.exe

  MCU firmware version
  V_05wk47v38.1_19-01-07_RM-133_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-133_ME_APAC_3.0705.1.0.31_v2.0.exe

  MCU firmware version
  V_05wk47v46.3_04-06-07_RM-133_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-133_APAC_4.0723.2.0.1_v7.0.exe

  N95 (RM-159)

  MCU firmware version
  V_06wk41v18.4_13-03-07_RM-159_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-159_EURO_10.0.018_v1.0.exe

  MCU firmware version
  V_06wk41v23.4_17-04-07_RM-159_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-159_EURO_11.0.026_v2.0.exe

  MCU firmware version
  V_06wk41v31_05-06-07_RM-159_(c)_Nokia
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-159_EURO_12.0.013_v3.0.exe
  Last edited by Hoang Thong Mobile; 17-09-2007 at 20:16.
  Welcome to : www.saigonmobile.vn

  CTY TNHH ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HOÀNG THÔNG
  SỐ 697 - 699 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2 - P.6 -Q.10 TP.HCM
  ĐT/FAX : 083.9572152 - 08.38575707 - 0903.303.717
  Email : saigonmobile@gmail.com
  Skype : saigonmobile
  YM : saigonmobile_vn
  MSN : saigonmobile@hotmail.com

 2. ( Hoang Thong Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  minhtanmobile (17-09-2007)

 3. #2
  Executive Administrator taihv™'s Avatar
  Ngày tham gia
  Nov 2006
  Địa điểm
  Hà Nội
  Tuổi
  45
  Bài viết
  967
  Cám ơn !!!
  75
  Thanked 448 Times in 195 Posts

  Mặc định

  6126/6133 (RM-126) * NEW *
  MCU firmware version
  V_04.24_04-07-06_RM-126_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-126_DP20_1.00__sw-04.24.exe
  MCU firmware version
  V_05.61_14-12-06_RM-126_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-126_DP20_2.00__sw-05.60_05.61.exe

  N80 (RM-92) * NEW *
  MCU firmware version
  V_05wk33v33.1_22-06-06_RM-92_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-92_EMEA_PR_dp_v13.00_SW4.0623.0.41.exe

  N91 (RM-43) * NEW *
  MCU firmware version
  V_w33_06w16v2_20-04-06_RM-43_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-43_EMEA_10.00.exe
  MCU firmware version
  V_w33_06w24v4_13-09-06_RM-43_(c)_Nokia.
  Nokia Data Package file for flashing
  RM-43_EMEA_30.00.exe
  Nhận: Bơm ga bật lửa, sửa chữa điện thoại di động tại nhà!

 4. #3
  Moderator nguyen's Avatar
  Ngày tham gia
  Oct 2006
  Địa điểm
  BẠC LIÊU
  Bài viết
  2,839
  Cám ơn !!!
  1,594
  Thanked 1,573 Times in 956 Posts

  Mặc định

  Thấy phát ham!
  HẠNH NGUYÊN MOBILE.
  Zalo : 0909900717. Zalo : 0969900717

 5. #4
  V.I.P HungCo's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2006
  Bài viết
  213
  Cám ơn !!!
  22
  Thanked 45 Times in 28 Posts

  Mặc định

  Box của Raskal thì thấy yên tâm!
  ĐẠI LÝ BƯU ĐIỆN 3-2
  04 ĐẶNG VĂN VIỄN SÓC TRĂNG

 6. #5
  Thành viên mới lamhuong191981's Avatar
  Ngày tham gia
  Apr 2009
  Bài viết
  1
  Cám ơn !!!
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Mặc định

  xin mọi người cho biết cách chạy hộp BB5?

+ Trả lời bài viết

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 1 khách

   

Similar Threads

 1. UNLOCK e 65 bb5box help
  By chitrungbinhdai in forum BB5Box
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 21-10-2008, 21:51
 2. Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 09-09-2008, 22:46
 3. Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 06-07-2008, 12:40
 4. bb5box không hiện testpoint lên để unlock
  By tangdinhkhuong in forum BB5Box
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 21-05-2008, 10:55
 5. Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 02-03-2008, 06:02

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
Lên đầu trang
thiet bi sua chua slim sim, heicard, sim ghep Firmware android giải pháp nhà thông minh