em mới làm lại máy tính file cũ bị nỗi mong các anh giúp thank all