a c e ai có cho em xin sơ dồ câu ic sim ef81.dã dóng lại ic sim vẫn ko dc.em dang cần gấp.xin cám ơn truớc