mình có chú benq s88 mất rung thay rồi mà ko đc. ai có cách giải quyét chỉ với.hoặc có sơ đồ cho mình xin cũng đc.cám ơn mọi người nhiều