Cái này là update free cho ai có Dejan BB5 Box, ai có box thì hẵng lấy SW nhé!