tình hình e có nhận 1 cây Leagoo Z5 vượt tk theo cách cũ nhưng ko đươc mong ae nào làm rồi giúp e với ạ