gần đây nghe nói mobell nova windows úp rom thành adroi được nên em tìm hiểu mà ko dám úp ..các anh em úp được xin chỉ giáo .