c3222 cắm sạc không báo gì.đo điện áp chân pin thì có 4,5v bằng với điện áp của chân sạc. em đã thay chuôi sạc khác nhưng vẫn không được. anh em nào gặp qua xin chỉ giúp em với. ai có sơ đồ cho em xin luôn.thanks.