Tình hình là em có nhận 1 con s5753 của khách bảo lúc đang sạc làm rơi đất. Giờ tình hình của nó là lúc bật nguồn em cắm sạc vào thì cứ im lìm không báo gì. tắt nguồn cắm sạc vào lên logo chớp tắt. Em đo thử đo áp chân pin thì không có áp. em mới vào nghề, Xin các bác tận tình giúp đở. Em xin cám ơn !