tình hình là e vừa nhận samsung w900 kẹp máy cắp nguồn thì chỉ lên đèn màn hình mà thôi.e đem chạy mềm rồi nhưng ko hết.xin giúp dùm e.thank