Tình hình là em nhận con GALAXY GRAND 2 G7108 b ị s ọc màn hinh cảm ứng vẫn còn thay màn hình mới vào thí bị liệt cãm ưng luôn em thay luôn cảm ứng mới luôn đã test mấy cái vẫn không được ae có gặp qua xin chĩ giúp