Samsung galaxy j5 hao pin, đã khôi phục cài đặt gốc, thay pin mới sạt đầy để 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều là hết pin. Anh em chỉ giúp xin cám ơn.