samsung sm-g530h/ds loạn cảm ứng, mình đã thay màn hình và cảm mới, khôi phục cày đặt gôc vẩn không đươc, mở nguồn lên sử dụng khoảng 3-5 phút là nhãy lung tung anh em ai làm qua xin chỉ giúp.