samsung sm-g532g/hd bật nguồn lên hiện thông báo rất tiếc google play tạm ngừng, chạy lạy phần mềm bằng odin hiện chử don mất nguồn luôn, kẹp nguồn kim treo 2a anh em ai làm qua xin chỉ giúp rất cám ơn.