chào anh em cho hỏi tí đang sài con samsungi900 muốn cài theme nhưng cài M2Cd vào sao ko khởi động được chương trình đó nhỉ ai có cách gì hay chỉ em với