như tiêu đề, anh em nào rãnh qua team giúp giùm mình với , mò từ sáng giờ mà không cài được. xin cảm ơn ae trước.

220675108
pass: 2811