Em nhận khách máy tình trạng mất imei anh em nào gặp qua xin giúp thanks.