Sơ đồ schematic samsung new các bạn cập nhập ở đây