em mới mua cpf mấy anh chỉ dùm cách trị bệnh bad software em với
thank