làm như này xem sao nhé bạn http://cc4.upanh.com/26.369.33582163...insertsim1.jpg