ai đã làm qua rồi cho em xin ít kinh nghiệm, chứ em làm hết cách rồi