Như tiêu đề trên , anh em có main zin full chức năng samsung J700H để lại cho mình và liên hệ chữ ký cho mình nhé . thanks all