Tình hình còn ngậm lô máy ko bán được bực mình gửi team suprot unlock các mạng cho em nó dễ ra đi