e-mate box dùng ntn ae cho cái video test cái xem nào ! đang tính mua 1 em nhưng không có file setup box nên cùng chẳng biết nó tn nữa cả!!!!!